NOWOŚCI I KOMUNIKATY

XXI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna

W dniach 29-30 maja 2014 w zabrzańskim Multikinie miała miejsce XXI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna "Postępy w Rozpoznawaniu i Nowoczesnym Leczeniu Chorób Serca, Płuc i Naczyń", połączona z XV Warsztatami Kardiologii Inwazyjnej. Konferencja obejmowała cztery sesje plenarne, poświęcone dziedzinom hybrydowego leczenia schorzeń serca, medycyny regeneracyjnej, nanotechnologii w medycynie sercowo-naczyniowej oraz diagnostyce i terapii zakrzepicy naczyń.   Więcej...

Polskie Sztuczne Serce na konferencji "Innowacyjna Ochrona Zdrowia"

25.04.2014 zespół Pracowni Sztucznego Serca FRK uczestniczył w konferencji "Innowacyjna ochrona zdrowia", organizowanej przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia i poświęconej tematyce nowoczesnych metod zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Uczestnikom konferencji zaprezentowano wystawę na temat polskich systemów mechanicznego wspomagania serca, obejmującą rezultaty programu "Polskie Sztuczne Serce" oraz aktualny stan prac badawczych i wdrożeniowych w tej dziedzinie.   Więcej...

Jak to działa? Polskie Sztuczne Serce

Bohaterami wyemitowanego 5 marca programu Radka Brzózki "Jak to działa", były polskie protezy serca ReligaHeart. O tym jak działają protezy serca, do czego służą i po co w ogóle się je buduje, opowiadają wraz z prowadzącym konstruktorzy z Pracowni Sztucznego Serca FRK, pacjenci oraz szef Śląskiego Centrum Chorób Seca w Zabrzu, prof. Marian Zembala. Zapraszamy do oglądania:   LINK

Efekty programu "Polskie Sztuczne Serce" na 16 Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych

W dniach 17-18 stycznia 2014r. na corocznych spotkaniach kardiochirurgicznych, organizowanych przez zespół Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z Centrum Techniki Okrętowej zaprezentowała szeroką wystawę prototypów polskich protez serca, powstałych w programie.   Więcej...

Konferencja podsumowująca program "Polskie Sztuczne Serce"

W dniu 13 grudnia 2013r. o godz. 11.00, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja pt: PROGRAM "POLSKIE SZTUCZNE SERCE" - SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI. Celem konferencji, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, było podsumowanie realizacji programu, poprzez przedstawienie rezultatów prac badawczych i wdrożeniowych oraz potencjału ich wykorzystania w praktycze klinicznej.   Więcej...

II Konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna

W dniu 25.10.2013 przedstawiciele zespołu badawczego i konstrukcyjnego Pracownia Sztucznego Serca uczestniczyli w drugiej edycji konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna. Konferencja zbiegała się z immartykulkacją studentów pierwszego roku oraz podwójnym jubileuszem prof. Jana Marciniaka: 70 rocznicą urodzin i 45-leciem pracy naukowej. W imieniu pracowników Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii życzenia dostojnemu jubilatowi złożył dyrektor generalny Fundacji, dr Jan Sarna. Więcej...Zbójecka misja Szczyrka

Zbój Szczyrk kontynuuje swoje dzieło wspierania budowy wirowej protezy serca dla dzieci. W tym roku, 7 lipca, po raz drugi tłumy ludzi w każdym wieku, wzięły udział w wielkim biegu charytatywnym na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i pieszo. Biegowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty muzyczne, stoiska z wyrobami rękodzieła sztuki ludowej, punkty medyczne oraz stoiska partnerów akcji, w tym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Najaktywniejszi uczestnicy uhonorowani zostali wartościowymi nagrodami rzeczowymi. Wszystkim biegającym i jeżdżącym, a także wszystkim tym, którzy przybyli pokibicować lub popatrzeć, gorąco dziękujemy za udział w tej niezwykłej imprezie. Więcej...VI Śląski Piknik Rodzinny

W sobotę 6 lipca 2013r na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się piknik rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych, pod hasłem: informatyka, elektronika, innowacje. Wśród organizatorów pikniku znaleźli się: KNST Marchołt, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej - American Corner, Urząd Miasta Katowice, Urząd Marszałkowski oraz Polsko-Amerykańska Rada Współpracy. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, jako jedna z zaproszonych instytucji, zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia z dziedziny robotyki medycznej i mechanicznego wspomagania serca - robota RobinHeart oraz nowej generacji, pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT. Więcej...Złoty Skalpel 2013

Zakończono piątą edycję konkursu Złoty Skalpel, organizowanego przez redakcję "Pulsu Medycyny". Konkurs promuje ciekawe wynalazki i odkrywcze pomysły z dziedziny medycyny, a także adaptację do polskich warunków innowacyjnych rozwiązań światowych w tym zakresie. W tym roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii otrzymała wyróżnienie dla pozaustrojowego systemu wspomagania serca Religa Heart EXT, opracowanego w ramach programu "Polskie Sztuczne Serce". Więcej...3rd Krakow Educational Conference On Congenital Heart Disease

Na konferencji 22-23 czerwca 2013r, zorganizowanej przez Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ w Krakowie, Zaprezentowano rezultaty realizacji programu, w postaci wykładu pt: "The Polish heart assist devices - recent status and future". Więcej...Rada Programu

W dniu 11 czerwca 2013r odbyło się posiedzenie Rady Programu, poświęcone podsumowaniu roku 2012 jako ostatniego roku realizacji programu. W trakcie posiedzenia Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii jako Koordynator programu, przedstawiła sprawozdania z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych w roku 2012 oraz sprawozdanie z zarządzania programem. Ponadto zaprezentowane zostały rezultaty realizacji programu: technologie materiałowe, metrologiczne i informatyczne, konstrukcje wchodzące w skład rodziny polskich protez serca oraz efekty prac wdrożeniowych.Polskie Sztuczne Serce na XX Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu

W dniach 7-8 czerwca 2013, w zabrzańskim Multikinie odbyła się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna oraz XIV Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej, organizowana przez III Katedrę i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM i Śląskie Centrum Chorób Serca. W trakcie konferencji zaprezentowano wykład pt "Polskie doúwiadczenia u chorych z mechanicznym wspomaganiem krążenia, także z wykorzystaniem nowych, krajowych technologii MCS". W przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania sie z rezultatami realizacji programu "Polskie Sztuczne Serce" na specjalnie przygotowanej ekspozycji, na której przedstawiono najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne i badawcze związane z systemami wspomagania serca. Przedstawiono nową pozaustrojową pompę wspomagania serca ReligaHeart EXT wyposażoną w polskie jednodyskowe zastawki typu MOLL, obecnie stosowaną pozaustrojową pulsacyjną pompę wspomagania serca POLVAD MEV, oraz pierwszy prototyp pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca ReligaHeart PED, przeznaczonej do wspomagania serca dzieci w wieku 8-12 lat. Wszystkie ww protezy napędzano hybrydową jednostką sterującą Religa Heart DUO. Ponadto zaprezentowano prototyp wirowej pompy Religa Heart ROT. Więcej...Medycyna i Sztuka 2013 "Technika dla życia"

18 maja 2013r w Centrum Handlowym "Platan" w Zabrzu, odbyła się wystawa Medycyna i Sztuka 2013 pod hasłem "Technika dla życia". W ramach wystawy, w formie prezentacji, warsztatów lub stanowisk edukacyjnych przedstawiano zagadnienia związane z nauką, medycyną i techniką. Prezentacjom towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa lekarzy, pracowników medycznych i pracowników instytucji naukowych biorących udział w imprezie. Wśród nich znaleźli się: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Więcej...Uroczyste otwarcie Laboratorium Technologicznego

Nowoczesne Laboratorium Technologiczne Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, otwarte zostało w dniu 7 maja 2013r. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udzial przedstawiciele lokalnych władz oraz Rady Fundacji. W nowym laboratorium, w kontrolowanych warunkach środowiskowych i przy użyciu zrobotyzowanych stanowisk technologicznych, wytwarza się aktualnie egzemplarze partii informacyjnej pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT, która wchodzi w fazę badań klinicznych. Wszystkie te działania mają na celu skomercjalizowanie pompy Religa Heart jako rezultatu realizacji programu "Polskie Sztuczne Serce" Więcej...Ruszają badania kliniczne pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii uzyskała pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego pt.: "Aplikacja kliniczna prototypu pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT" o numerze protokołu IK-1351 z dnia 24 kwietnia 2013r. Pozwolenie umożliwia przygotowanie do wprowadzenia do praktyki klinicznej zmodernizowanego systemu pozaustrojowego wspomagania serca, jako celu o szczególnym znaczeniu dla podniesienia bezpieczeństwa stosowania metody mechanicznego wspomagania protezą pulsacyjną w leczeniu niewydolności serca. Badania, obejmujące łącznie 10 aplikacji systemu, stanowią przy tym istotny etap w procesie uzyskiwania certyfikatu na znak CE dla systemu ReligaHeart EXT.Monografia "Polskie Sztuczne Serce"

Realizując działania związane z upowszechnianiem rezultatów programu, Koordynator Programu - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, wydała monografię naukową, podsumowującą efekty prac badawczych wykonawców przedsięwzięć P01 oraz P02. Publikacja zawiera 16 recenzowanych artykułów nadesłanych przez autorów prac badawczych, z obszaru technologii materiałowych, inżynierii powierzchni, bioinżynierii, metrologii i technik informatycznych. Planowane jest również wydanie drugiej monografii, która prezentować będzie efekty realizacji zadań przedsięwzięcia P03 i P04, a więc konstrukcje poszczególnych protez serca opracowywanych w programie oraz wyniki prac wdrożeniowych.Warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce" - podsumowanie

W dniu 5 kwietnia 2013 roku w siedzibie Fundacji w Zabrzu odbyły się ostatnie warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce". W spotkaniu warsztatowym kontynuowano formułę sprawozdań i odbioru prac, która spotkała się z uznaniem zarówno Wykonawców, Recenzentów jak i Rady Programu w przebiegu całego programu. Warsztaty, których jak zawsze głównym celem była ocena stopnia realizacji zadań, zadedykowano prezentacji konstrukcji protez serca opracowanych w programie oraz rezultatów ich badań w zadaniach wdrożeniowych. Ponadto przedstawiono najnowsze projekty badawcze Wykonawców programu, stanowiące już uruchomioną realizację badań kontynuujących osiągnięcia programu. więcej...Polskie Sztuczne Serce na BioMedTech Silesia 2013

15 - 16 marca 2013 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa BioMedTech Silesia BMT 2013, poświęcona postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej. Konferencja zorganizowana została przez sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Uniwersytet Rzeszowski UR. Zespół Pracowni Sztucznego Serca FRK zaprezentował wybrane wyniki badań realizowanych w ramach programu "Polskie Sztuczne Serce": "Polskie wszczepialne pompy wspomagania serca - rozwój w badaniach programu Polskie Sztuczne Serce" (Roman Kustosz), "Ocena wpływu oddziaływania polimerów konstrukcyjnych pompy ReligaHeart EXT na składniki czerwonokrwinkowe krwi" (Magdalena Kościelniak - Ziemniak), "Polska jednodyskowa mechaniczna zastawka typu Moll przeznaczona do stosowania w pozaustrojowych komorach wspomagania serca Religa Heart EXT - Sposób wytwarzania i montażu oraz badania kwalifikacyjne zastawek" (Agnieszka Szuber), "Nowej generacji system pozaustrojowego wspomagania serca Religa Heart EXT" (Maciej Gawlikowski) oraz "ReligaHeart ROT: wirowa wszczepialna odśrodkowa pompa długoterminowego wspomagania serca" (Ievgenii Altyntsev). Więcej...X Konferencja "Roboty Medyczne 2012"

7 grudnia odbyła sie w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii jubileuszowa konferencja poświęcona robotom medycznym. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której obok osiągnięć z dziedziny robotyki medycznej, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z polskim, pozaustrojowym systemem wspomagania serca, skladającym sie z pompy krwi Religa Heart EXT, pompy Religa Heart PED oraz sterownika serii PDU402. Więcej szczegołów na temat imprezy na stronie Fundacji Rozwoju KardiochirurgiiKonferencja na 10-lecie kardiochirurgii w Opolu

Dnia 30.11.2012, w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu odbyła się konferencja naukowa wieńcząca dziesięciolecie istnienia oddziału kardiochirurgii. Wśród zaproszonych gości znalazła się dyrekcja Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii o raz kierownicy pracowni. Ze strony Pracowni Sztucznego Serca zaprezentowany został wykład pt. "Rozwój polskich protez serca". Zgromadzonemu audytorium przedstawiono została ewolucja polskich systemów wspomagania serca oraz zarys programu wieloletniego Polskie Sztuczne Serce. Szczególną uwagę poświęcono rezultatom wieloletniego klinicznego zastosowania systemu POLCAS i efektom realizacji Programu w zakresie konstrukcji rodziny polskich protez serca. Zorganizowana w kuluarach wystawa umożliwiła bezpośrednie zaprezentowanie klinicznej wersji pozaustrojowej, pneumatycznej protezy Religa Heart EXT współpracującej ze sterownikiem Religa Heart PDU501, wirowej pompy krwi Religa Heart ROT oraz polskich, mechanicznych zastawek dyskowych przeznaczonych do zastosowania w protezach pulsacyjnych. Przedstawiono również efekt realizacji własnego projektu FRK - pozaustrojową, pulsacyjną protezę serca do zastosowań pediatrycznych. Wygłoszone wystąpienie oraz wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności i przedstawicieli lokalnych mediów.Dzień Nauki w Zabrzu

14 września w Parku im. Poległych Bohaterów w Zabrzu odbyła się ósma edycja Dnia Nauki, plenerowej imprezy promującej osiągnięcia i ofertę regionalnych ośrodków naukowych, uczelni i szkół oraz instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji. Organizatorem imprezy była Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Urząd Miejski w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Stoisko pokazowe Fundacji odwiedziły jak co roku tłumnie grupy młodzieży szkolnej. Dzieci zapoznawały się ze zautomatyzowanymi stanowiskami do wykonywania operacji kardiochirurgicznych oraz systemami wspomagania serca. Szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych badaczy, cieszył się układ demonstracyjny, za pomocą którego można było przekonać się jaką pracę wykonuje serce pompując krew. Atmosferę współzawodnictwa podsycały upominki, wręczane najlepszym i najwytrwalszym zawodnikom.Polskie Sztuczne Serce na Gali BCC w Promnicach

System wspomagania serca Religa Heart EXT, składający się z pneumatycznej pompy pozaustrojowej oraz sterownika serii 501, zaprezentowany został podczas corocznej gali Business Center Club w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Więcej szczegołów na temat imprezy na stronie Fundacji Rozwoju KardiochirurgiiI Bieg po Serce Zbója Szczyrka

26 sierpnia odbyła sie w Szczyrku otwarta impreza plenerowa, promująca zdrowie. Jej celem było pozyskanie środków finansowych wspierających budowę prototypu sztucznego serca wirowego dla dzieci do 10-go roku życia przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz wsparcie Fundacji Radia ZET. Z numerem startowym 1 Fundację reprezentował Pozaustrojowy System Wspomagania Serca Religa Heart EXT, który przebył nieprzerwanie trasę 21,6 km. odbywając tym samym swój pierwszy sprawdzian terenowy. W tym samym czasie zarówno uczestnicy biegu jak i licznie przybyli widzowie mogli zapoznać się z osiagnięciami Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, w tym z urządzeniami do wspomagania pracy serca. więcej...Wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5

W dniu 26 czerwca 2012r Zespół do spraw oceny ofert, powołany przez Ministerstwo Zdrowia, wyłonił na drodze konkursowej wykonawcę zadania PO4.5 "Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca" - Instytut Kardiologii w Warszawie. Współwykonawcą zadania będzie Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z.Religi w Zabrzu. więcej...WADIM PLAST - partner programu nagrodzony medalem

Firma WADIM PLAST NAROJEK Sp.J. z Michałowic, będąca partnerem technologicznym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w zakresie wytwarzania elementów protez serca metodą wtryskową, wzięła udział w XVII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. Na targach, wśród ponad 700 firm z 32 krajów świata, prezentowały swoje produkty najważniejsze firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy na świecie. W tym gronie, WADIM PLAST NAROJEK Sp.J. zdobył Medal Targów Kielce w kategorii "Osiągnięcia techniki polskiej" za system wytwarzania pulsacyjnych protez serca. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.Noc Muzeów - maj 2012

Nowe polskie protezy serca powstające w ramach programu "Polskie Sztuczne Serce" zostały zaprezentowane na Nocy Muzeów dnia 19 maja 2012r. w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Z-ca Koordynatora programu ds. naukowych, Roman Kustosz, przedstawił wykład na temat sztucznego serca wczoraj i dziś opowiadając o historii polskich protez serca oraz o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie. Na wystawie zaprezentowano historyczne protezy serca i ich jednostki sterujące oraz prototyp nowej pozaustrojowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT wraz z przewoźnym sterownikiem Religa Heart PDU-501, a także prototyp implantowalnej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart IMPL.16. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem "energia", 12 maja 2012, Warszawa

Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w odpowiedzi na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uczestniczyła w 16. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na stanowisku zaprezentowano specjalny układ propagujący ideę mechanicznego wspomagania serca. Uczestnicy Pikniku aktywnie zapoznawali się z funkcjonowaniem sztucznej komory serca, biorąc we własne ręce rolę pneumatycznego sterownika protez serca. Prowadzono ranking najlepszej efektywności mechanicznego wspomagania polegający na zapewnieniu wysokiego przepływu przy zużyciu minimalnej energii. Stanowisko wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród uczestników w różnym wieku. Wszystkim gościom dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się z okazanej sympatii.Polskie Sztuczne Serce na konferencji BioMedTech Silesia 2012

30 marca 2012 roku na dziewiątej już Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia, organizowanej co roku przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, odbyła się sesja naukowa pt.: "Sztuczne Serce", na której zaprezentowano najnowsze rezultaty rządowego programu "Polskie Sztuczne Serce". więcej...Warsztaty sprawozdawcze programu za drugie półrocze 2011r

W dniu 14 marca 2012r. w restauracji "Zielony Ogród" w Zabrzu odbyły się siódme warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce", organizowane przez Koordynatora Programu w celu oceny prac zrealizowanych w ramach zadań badawczych i wdrożeniowych programu w drugim półroczu 2011r. więcej...


"Transplantacja, jestem na TAK" i "Polskie Sztuczne Serce"

Program "Polskie Sztuczne Serce" został zaprezentowany na imprezie społecznej 24 lutego 2012r. w Raciborzu zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę. Impreza odbyła się na raciborskim zamku w ramach programu "Transplantacja, jestem na TAK". Organizatorzy przedsięwzięcia wychodząc z założenia: "transplantacja, jestem na TAK więc podziel się swoją decyzją" zorganizowali Spotkanie ze sztucznym sercem na Zamku. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta raciborski Adam Hajduk. Nie ma nic cenniejszego - jak przekonywali organizatorzy - niż ludzkie życie, dlatego warto promować transplantacje. Na podstawie spotkań z młodzieżą okazało się, że istnieje duża potrzeba podnoszenia świadomości ludzi młodych o tym że warto oddawać organy potrzebne chorym, dla których przeszczep jest ostatnią szansą na drugie życie. Zgromadzona licznie publiczność, młodzież oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku, mogła wysłuchać wykładu o historii mechanicznego wspomagania serca w Polsce oraz o aktualnych rezultatach programu rządowego na lata 2007 - 2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" a także obejrzeć prototypy protez serca powstające w ww. programie.Konkurs na zadania wdrożeniowe rozstrzygnięty

28 października 2011r. rozstrzygnięto konkurs na realizację nowych zadań wdrożeniowych programu Polskie Sztuczne Serce w latach 2011 - 2012. Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja o wyborze wykonawców zadań wdrożeniowych:

1) PO4.3 - Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej, pneumatycznej komory wspomagania serca. Planowane koszty 1.300.000 zł. Okres realizacji 2011 rok. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Instytutu Kardiologii. Zespół rekomendował ofertę do finansowania. Wykonawca Instytut Kardiologii, podwykonawcy: Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

2) PO4.7 "Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca. Okres realizacji 2011 - 2012. Koszty realizacji zadania 1.510.000 zł, w tym 2011 r. -1.300.000 zł i w 2012 - 210.000 zł. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Śląskie Centrum Chorób Serca Zespół rekomendował ofertę do finansowania. Wykonawca Śląskie Centrum Chorób Serca, podwykonawcy: Instytut Kardiologii oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

3) PO4.8 "Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca". Okres realizacji 2011 - 2012. . Koszty realizacji zadania 1.000.000 zł., w tym w 2011 r. - 200 tys. zł i w 2012 - 800.000 zł. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Śląskie Centrum Chorób Serca. Zespół rekomendował ofertę do finansowania. Wykonawca Śląskie Centrum Chorób Serca, podwykonawcy: Instytut Kardiologii oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie w ramach Programu Wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce".


Konkurs na realizatorów zadań wdrożeniowych

Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" dnia 22 lipca 2011r.Minizter Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatora trzech nowych zadań wdrożeniowych:

Zadanie 4.7 pt.: "Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca", którego celem jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia ostrej krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca z zastosowaniem wszczepialnych pomp wirowych III generacji.

Zadanie 4.8 pt.: "Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca", którego celem jest wykonanie przedklinicznych badań kwalifikacyjnych całkowicie wszczepialnej permanentnej protezy serca oraz badań klinicznych wszczepialnej pompy wirowej III generacji.

oraz

Zadanie 4.3 pt.: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory wspomagania serca", którego celem jest wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego nowego systemu pulsacyjnego pneumatycznego wspomagania serca, opracowanego w zadaniu badawczym przedsięwzięć P03 programu, a obejmującego: pozaustrojową i częściowo wszczepialną protezę wspomagania serca oraz sterownik dla tych komór.


Warsztaty sprawozdawcze za pierwsze półrocze 2011r

W dniu 31 sierpnia 2011 roku odbyły się szóste warsztaty sprawozdawcze z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych programu Polskie Sztuczne Serce, organizowane przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Liczba uczestników warsztatów to 62 osoby, w tym wykonawcy zadań badawczych i wdrożeniowych, przedstawiciele Rady Programu (prof. Jarosław Mizera, prof. Władysław Torbicz, prof. Antoni Nowakowski), Ministerstwa Zdrowia, recenzenci powołani przez koordynatora programu (prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Romuald Będziński z Politechniki Warszawskiej, prof. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie). więcej...


"Polskie Sztuczne Serce" na Pikniku Naukowym Radia BIS

Rezultaty realizacji programu "Polskie Sztuczne Serce", zaprezentowane zostały w ramach ekspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podczas 15 edycji Pikniku Naukowegow Warszawie, organizowanego w dniu 28 maja przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki KOPERNIK. Przybyli licznie, pomimo niesprzyjającj pogody goście, z zainteresowaniem oglądali pierwsze prototypy protez wspomagania serca systemu ReligaHeart(R), w tym: pulsacyjną pozaustrojową i wszczepialną komorę wapomagania serca oraz osiową pompę krwi o przepływie ciągłym. Przedstawiono dwie wersje nowoczesnych sterowników: w wersji szpitalnej oraz przenośnej, przeznaczonej do użytku w warunkach domowych. Oprócz tego można było obejrzeć prototyp pozaustrojowej, pulsacyjnej protezy serca, przeznaczonej dla dzieci w wieku szkolnym. Jest to projekt satelitarny programu "Polskie Sztuczne Serce", finansowany ze zbiórki publicznej.

Dziękujemy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za podkreślenie wartości osiągnięć programu poprzez zaproszenie do wspólnej ekspozycji.


Rada Programu - maj 2011

W dniu 24 maja 2011r odbyło się siódme posiedzenie Rady Programu. W trakcie posiedzenia Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii jako Koordynator programu, przedstawiła sprawozdania z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych w roku 2010 oraz sprawozdanie z zarządzania programem. Przedstawiono i przedyskutowano na forum Rady informację na temat zaplanowanego harmonogramu realizacji w roku 2011 wraz z propozycją finansowania. Rada Programu pozytywnie oceniła dotychczasowe działania i uzyskane rezultaty programu.


Złoty medal dla pulsacyjnych protez serca ReligaHeart (R)

Pulsacyjne protezy wspomagania serca, będące rezultatem realizacji programu "Polskie Sztuczne Serce", zaprezentowane zostały w dniach 15-17 kwietnia 2011 r na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG Katowice 2011. Pozaustrojowa oraz wszczepialna, pneumatyczna proteza serca, wraz ze sterownikiem serii 501, wyróżnione zostały złotym medalem targów. Prezentacja była jednocześnie pierwszą, publiczną promocją nowej marki polskich systemów wspomagania serca - ReligaHeart(R). Ponadto Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, w uznaniu dotychczasowych osiągnięć w targach INTARG, uhonorowana została Pucharem Marszałka Województwa Śląskiego.Warsztaty sprawozdawcze za drugie półrocze 2010r

W dniach 1-3 marca 2011r, w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, odbyła się piąta edycja warsztatów sprawozdawczych programu, zorganizowanych przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Szczególnego wymiaru tej edycji warsztatów nadał fakt zakończenia z końcem roku 2010 realizacji wielu zadań badawczych i wdrożeniowych. więcej...Rozpoczęcie realizacji zadania wdrożeniowego 4.4

Zespół Specjalistyczny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął konkurs na realizatora zadania wdrożeniowego 4.4 pn. "Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca". Zadanie realizować będzie Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W drugiej połowie grudnia Fundacja przekazała obydwóm klinikom pierwsze egzemplarze prototypu klinicznego przenośnego sterownika protez serca, który powstał w wyniku realizacji przez nią zadania badawczego przedsięwzięcia P03 programu.Kolejne wszczepienia pomp HeartWare

W ramach realizacji zadania wdrożeniowego 4.6 pn. "Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca", w dniach 13 i 15 grudnia przeprowadzono dwie kolejne operacje wszczepienia pomp wirowych HeartWare. W Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie operacją kierował dr Grzegorz Religa, a w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Jerzy Pacholewicz wraz z prof. Georgem Wiesenthalerem z Uniwersytetu w Wiedniu. Zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem, stan obydwóch pacjentów jest bardzo dobry.


Rada Programu.

W dniu 15 grudnia 2010r o godz. 14.30 odbyło się kolejne, szóste posiedzenie Rady Programu. W trakcie obrad Koordynator Programu, dr Jan Sarna przedstawił sprawozdanie z realizacji i stopnia osiągnięcia celów programu w roku 2010 a następnie omówił harmonogram, sposób finansowania oraz plan realizacji i zarządzania programem w nadchodzacym roku 2011. Dokumenty te zostały poddane dyskusji i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programu.


Warsztaty polskich pomp wirowych.

W dniach 27 - 28 września 2010r, w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii odbywają się warsztaty poświęcone konstrukcjom polskich pomp wirowych. W warsztatach biorą udział przedstawiciele Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz pracownicy zespołu Pracowni Sztucznego Serca FRK. Przedmiotem warsztatów są wybrane zagadnienia związane z opracowaniem konstrukcji osiowej i odśrodkowej kompy krwi oraz zagadnienia technologiczne wytwarzania elementów i podzespołów pomp.


Pierwsze wszczepienie systemu POLCAS w Bydgoszczy.

W dniu 31 sierpnia w Klinice Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. Dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, w ramach realizacji zadania wdrożeniowego 4.2, dokonano pierwszego wszczepienia pozaustrojowego systemu wspomagania serca, w celu leczenia krytycznej niewydolności serca. Jest to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w regionie, ktora stawia ośrodek bydgoski w gronie czterech dysponujących obecnie ta nowoczesna metodą leczenia, obok Instytutu Kardiologii w Warszawie, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie operacji pomocą medyczną i techniczną służyli wezwani w trybie nagłym kierownik zadania 4.2 dr Grzegorz Religa oraz mgr inż. Roman Kustosz - kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK.


Warsztaty sprawozdawcze Programu za pierwsze połrocze 2010r.


W dniach 19 - 20 sierpnia 2010r, w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się czwarta edycja warsztatów sprawozdawczych programu, zorganizowanych przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. W trakcie warsztatów wykonawcy poszczególnych zadań badawczych i wdrożeniowych zaprezentowali rezultaty prac realizowanych przez ostatnie półrocze. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz Rady Programu. Koordynator, na podstawie dostarczonych raportów, prezentacji oraz recenzji niezależnych konsultantów, dokonał odbiorów wykonanych prac. więcej...


List Prof. Bogusława Smólskiego - dyrektora NCBiR.

Szanowni Państwo,

Program „Polskie Sztuczne Serce” został przekazany do realizacji Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2008 roku.

W Centrum Program realizowany jest jako strategiczny projekt badawczy zgodny z programem wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku. więcej...


Rada Programu

Dnia 27 maja 2010r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia posiedzenie Rady Programu Wieloletniego pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce". W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Programu oraz przedstawiciele Koordynatora Programu - Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Na posiedzeniu zostały zaprezentowane między innymi:

  • sprawozdanie z realizacji zadań badawczych, wdrożeniowych i zarządzania oraz stopnia osiągnięcia celów Programu Wieloletniego "Polskie sztuczne Serce" w roku 2009.
  • informacja na temat harmonogramu, finansowania, realizacji i zarządzania Programem Wieloletnim w roku 2010.

Uchwała Rady Ministrów

W dniu 8 kwietnia 2010r Rada Ministrow podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce". Według wprowadzonych zmian realizacja Programu została przedłużona do końca roku 2012, a koszty przeznaczone na jego realizację zmniejszone do 29 726 tys. zł.


Warsztaty technologiczne Programu "Polskie Sztuczne Serce".

12 marca 2010 roku odbyły się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii warsztaty technologiczne pt.: "Nowoczesne technologie wytwarzania i ergonomia w konstrukcji sterowników protez serca". W warsztatach wzięli udział konstruktorzy systemów wspomagania serca z Pracowni Sztucznego Serca, profesor Czesława Frejlich wraz z absolwentami Katedry Ergonomii Wydziału Projektowania Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, oraz przedstawiciele firm technologicznych: pan Zdzisław Sobierajski - przedstawiciel firmy PERFEKT Sobierajski i doktor Andrzej Śmiałek - przedstawiciel firmy ergo:DESIGN. więcej...


List Prof. Mariana Zembali ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do partnerów Programu.

Panie, Panowie,
Szanowni Państwo,

W imieniu środowiska kardiochirurgów i badaczy skupionych wokół Śląskiego Centrum Chorób Serca i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu dziękuję za podejmowany przez Państwa wysiłek w zakresie Polskiego Sztucznego Serca i mechanicznego wspomagania krążenia. więcej...


Warsztaty sprawozdawcze

W dniach 18-19 luty 2010r odbyły się trzecie z kolei warsztaty sprawozdawcze Programu Wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce" za okres 01.07 - 31.12.2009. Wykonawcy poszczególnych zadań przedstawili osiągnięte do tej pory rezultaty realizowanych przez siebie prac badawczych i wdrożeniowych. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Rady Programu.


Pierwsze zastosowanie wirowej pompy wspomagania serca w polskich klinikach.

W ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, w zadaniu wdrożeniowym 4.6 pn. "Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca", dokonano po raz pierwszy w Polsce wszczepienia implantowalnej, długoterminowej pompy wspomagania serca - HeartWare. W projekcie kierowanym przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszkolono zespoły i wykonano dwa zabiegi wszczepienia pompy wirowej rozpoczynające długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Pierwszą implantację wykonano 18 grudnia 2009r. w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a drugą w dniu 21 grudnia 2009r. w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. więcej...