REZULTAT

Uszczelnienie poliestrowej protezy naczyniowej na bazie albuminy i dekstranu.

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.

OPIS REZULTATU

Technologia polega na uszczelnianiu protez naczyniowych z zastosowaniem nowego, biodegradowalnego kopolimeru wykonanego z dekstranu i z ludzkiej albuminy. Polimer otrzymuje się na drodze częściowego utleniania łańcuchów dekstranu i następnie kopolimeryzacji z ludzką albuminą otrzymywaną z osocza krwi. Oceniono, że maksymalny czas utrzymania pełnej szczelności tak wytworzonego pokrycia w warunkach in-vitro wynosi 6 tygodni, co stanowi czas wystarczający do rozpoczęcia procesu wgajania protezy i przerastania jej przez tkankę, która przejmie rolę uszczelnienia.

Dla uszczelnionych próbek protez polimerowych wykonano badania przepuszczalności dla krwi (FRK), wykazując całkowitą szczelność zmodyfikowanych protez. Zbadano też możliwość modyfikacji pokrycia pod kątem kontrolowanego wydzielania antybiotyków zapobiegających zakażeniom pooperacyjnym. Jako antybiotyk zastosowano gentamycynę i triklosan, uzyskano okres wydzielania leku od trzech do sześciu dni, zależnie od składu kopolimeru.

Wykonano wstępne badania biologiczne materiału uszczelniającego (oddziaływanie z komórkami fibroblastów), które wykazały brak cytotoksyczności.

Fragmenty protez naczyniowych z naniesionym uszczelnieniem na bazie dekstranu i albuminy oraz obraz komórek fibroblastów ludzkich hodowanych na powierzchni materiału uszczelniającego.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia nadaje się do zastosowania w procesie wytwarzania elementów łączących protezy serca z układem naczyniowym, składających się w całości lub części z odcinka poliestrowej protezy naczyniowej (kaniule).

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

P 392325 Uszczelnienie protezy naczyń krwionośnych oraz sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych.


(C)FRK 2009