REZULTAT

Szpitalny sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart PDU 402

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja zmodernizowanego, przewoźnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-402.

OPIS REZULTATU

Urządzenie przeznaczone jest do sterowania pracą pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspomagania serca, w warunkach szpitalnych. Konstrukcja opracowana została na podstawie dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń ze stosowania klinicznego pozaustrojowego systemu wspomagania serca POLCAS (około 280 aplikacji), którego część składowa stanowi sterownik serii 401. Nowy sterownik zaprojektowano w oparciu o nowoczesne rozwiązania układów elektroniki i pneumatyki, zachowując zmodernizowaną konstrukcję przetwornika elektropneumatycznego, odpowiedzialnego za generowanie sygnału sterującego pompa wspomagania serca. Skonstruowano wewnętrzny zasilacz pneumatyczny, który pozwolił na uniezależnienie się od zasilania ze szpitalnej sieci pneumatycznej, zwiększając tym samym mobilność pacjenta.

Zredukowano wagę i rozmiary urządzenia, wprowadzono obrotową konsolę, ułatwiającą obsługę. Istotną cechą nowej konstrukcji jest wprowadzenie szeregu układów redundancyjnych, wpływających istotnie na bezpieczeństwo pacjenta. Monitorowanie w sposób ciągły szeregu parametrów wewnętrznych pozwala na ocenę poprawności i niezawodności pracy urządzenia. Zastosowana elektronika oparta głównie o mikroprocesory oraz układy programowalne, pozwala na znaczną elastyczność konfiguracji. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone w celu umożliwienia zaimplementowania dodatkowych funkcji, związanych z monitorowaniem parametrów biologicznych pacjenta i parametrów pracy pompy wspomagania serca oraz układów diagnostycznych, algorytmów automatyzacji pracy i systemów zdalnego monitorowania. W ramach realizacji zadania, wytworzono 4 egzemplarze prototypu sterownika. Wykonano badania eksploatacyjne, testy kliniczne oraz badania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

Szpitalny sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart PDU 402

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Nowa konstrukcja sterownika może być zastosowana do sterowania pracą pneumatycznych protez serca, w tym zarówno pozaustrojowej jak i wszczepialnej. Zaimplementowanie do konstrukcji sterownika technik pomiarowych oraz systemów zdalnego nadzoru i automatyzacji pracy, opracowanych w ramach przedsięwzięcia P02 programu, w sposób istotny zwiększy funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjenta. Konstrukcja została przekazana do badań wdrożeniowych programu w wyniki tych badań posłużą do opracowania nowej wersji pozaustrojowego systemu wspomagania serca Religa Heart EXT

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EP12186631.3 Method of controlling a heart assist pump


(C)FRK 2009