REZULTAT

Wszczepialna, pneumatyczna pompa wspomagania serca Religa Heart IMPL

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja wszczepialnej, pneumatycznej komory wspomagania serca POLVAD-IMPL.

OPIS REZULTATU

Wszczepialna pompa wspomagania serca jest urządzeniem przeznaczonym do długoterminowego wspomagania niewydolnego serca pacjenta w warunkach szpitalnych lub domowych. Może być stosowana w przypadkach przedłużającej się niewydolności serca, wymagającej leczenia w kierunku regeneracji mięśnia sercowego lub transplantacji. Również w przypadku krytycznej niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii, długoterminowe wspomaganie lewej komory serca zakończone transplantacją może być realizowane za pomocą tej protezy. Jest to urządzenie składające się z membranowej pompy wyporowej, dwóch zastawek mechanicznych oraz elementów łączących pompę z układem naczyniowym. Szczególną cechą pompy jest jej kształt, zapewniający z jednej strony dynamikę przepływu krwi zapobiegającą jej wykrzepianiu wewnątrz pompy, a z drugiej anatomiczne dopasowanie do warunków implantacji z klatce piersiowej. Wytworzono tytanowy egzemplarz prototypu pompy, dla którego wykonano badania eksploatacyjne, badania trombogenności in-vitro oraz pilotowe badanie eksperymentalne na zwierzęciu.

Wszczepialna pompa wspomagania serca Religa Heart IMPL: czasza krwista i czasza pneumatyczna z zespołem membranowym oraz zmontowany prototyp pompy.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Pompa wszczepialna dedykowana jest do współpracy z przenośnym sterownikiem, stanowiąc system umożliwiający realizowanie procesu wspomagania serca w warunkach poza szpitalnych, co na ogromne znaczenie w przypadku długotrwałego leczenia niewydolności lub oczekiwania na przeszczep. Konstrukcja wymaga zaimplementowania technik pomiarowych, umożliwiających monitorowanie pracy protezy wszczepionej do ciała pacjenta. Jednak obserwowane na świecie tendencje w obszarze stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności wskazują na spadek zainteresowania tego rodzaju urządzeniami, na rzecz miniaturowych, wszczepialnych pomp o przepływie ciągłym. Zaimplementowanie do opracowanej konstrukcji w przyszłości rezultatów badań w zakresie biolizacji żywymi komórkami powierzchni tytanu lub polimerów może stworzyć nową jakość w technologiach protez serca - bioprotezy nie wymagające leczenia przeciwkrzepliwego.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EP 12157208.5 Blood pump in particular implantable pneumatic heart assist device.


(C)FRK 2009