REZULTAT

Przenośny sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart PDU 501

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-501.

OPIS REZULTATU

Urządzenie służy do wytwarzania pneumatycznej fali ciśnienia sterującego pracą pulsacyjnej pompy wspomagania serca. Przeznaczone jest w szczególności do współpracy z pompą wszczepialną i umożliwia wspomaganie serca pacjenta w warunkach szpitalnych i poza szpitalem. Zapewniają to gabaryty urządzenia oraz możliwość podłączenia do stacji dokującej lub wózka transportowego. Fala ciśnienia sterującego wytwarzana jest przez specjalizowany przetwornik elektropneumatyczny. Zespół kompresorów, zasilany z wbudowanych baterii, pozwala na ciągłą pracę sterownika w czasie do 5 godzin. Możliwe jest synchronizowane lub niezależne sterowanie pracą dwóch pomp realizujących wspomaganie dwóch komór serca. Nowoczesne układy elektroniki , dotykowe wyświetlacze, modułowa budowa i redundantność krytycznych podzespołów decyduje o wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwie pracy sterownika. Wytworzono cztery egzemplarze sterownika, dla których wykonano badania eksploatacyjne, badania długoterminowe oraz testy kliniczne.

Przenośny sterownik pneumatycznych pomp wspomagania serca Religa Heart PDU 501 ze stacją dokującą oraz wózkiem transportowym.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Sterownik może być wykorzystany do współpracy z pulsacyjnymi, pneumatycznymi pompami wspomagania serca, w szczególności z pompą wszczepialną. Konstrukcja przystosowana jest przy tym do rozbudowy o moduły umożliwiające pomiar i monitorowanie parametrów biologicznych pacjenta, parametrów pracy pompy i algorytmów automatyzacji pracy. W szczególności wskazane jest zaimplementowanie systemu umożliwiającego zdalne nadzorowanie pracy urządzenia, opracowanego w ramach przedsięwzięcia P02 programu. Prototyp został przekazany do badań wdrożeniowych programu. Wyniki tych badań posłużą do opracowania nowej wersji pozaustrojowego systemu wspomagania serca Religa Heart EXT

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EP 11179516.7 Electropneumatic pulsator.


(C)FRK 2009