REZULTAT

Odśrodkowa pompa wspomagania serca Religa Heart ROT

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja wirowej protezy wspomagania serca.

OPIS REZULTATU

Pompa wspomagania serca Religa Heart ROT jest miniaturową pompą odśrodkową, wszczepianą przez koniuszek bezpośrednio do lewej komory serca, co pozwala na jej ulokowanie w worku osierdziowym bezpośrednio w sąsiedztwie serca. Pompuje ona krew z lewej komory serca do aorty dzięki wirowaniu miniaturowego wirnika (o kanałach zamkniętych) zawieszonego w statycznym polu magnetycznym oraz wirującego z prędkością obrotową od 2500 do 5500 obrotów na minutę, dzięki wykorzystaniu napędu zmiennym polem magnetycznym. Taka konstrukcja pompy zapewnia, że krew tłoczona jest przez kanały wirującego wirnika, który ze wszystkich stron omywany jest krążąca krwią, eliminując powstawanie lokalnych obszarów o podwyższonym ryzyku powstawania skrzeplin. W ramach zadania wytworzono partię informacyjną pomp, która posłużyła do wykonania badań eksploatacyjnych oraz przedklinicznych, w tym badań eksperymentalnych na zwierzętach. trwający 7 dni eksperyment potwierdził skuteczność i sprawność działania pompy.

Odśrodkowa pompa wspomagania serca Religa Heart ROT

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Pompa wyposażona w wirnik lewitujący i napędzany polem magnetycznym, należy do najnowszej technologii wykorzystywanej w konstrukcji tego typu urządzeń na całym świecie. Jest to pierwsza tego typu pompa odśrodkowa w Europie doprowadzona do fazy badań przedklinicznych na zwierzętach. Konstrukcja pompy predysponowana jest do zapewnienia wspomagania serca z minimalnym ryzykiem wykrzepiania krwi przez okres od kilku do kilkunastu lat. Na świecie znane jest tylko jedno tak zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne pompy wspomagania serca, wdrożone w Stanach Zjednoczonych, które od roku 2010 bardzo dynamicznie wprowadzane jest do szerokiego wykorzystania klinicznego, dając nadzieję na możliwość permanentnego wspomagania serca, i które stanowiłoby alternatywę wobec malejącej liczby przeszczepów tego narządu. Prototyp przekazano do badań wdrożeniowych programu

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

P 390781 Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa.


(C)FRK 2009