REZULTAT

Osiowa pompa wspomagania serca

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu,
Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

mgr inż. Roman Kustosz,
dr inż. Leszek Wilczyński

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja wirowej protezy wspomagania serca.

OPIS REZULTATU

Osiowa pompa wspomagania serca jest miniaturową pompą, w której kierunek przepływu krwi jest zgodny z osią pompy. Wirnik podtrzymywany jest za pomocą układu aktywnych łożysk magnetycznych, a jego napęd realizowany przez bezszczotkowy silnik umieszczony w korpusie pompy. Dzięki lewitacji wirnika w polu magnetycznym, wirnik ze wszystkich stron omywany jest strumieniem krwi, co zapobiega powstawaniu obszarów o podwyższonym ryzyku powstawania skrzeplin. W ramach zadania wytworzono egzemplarz pompy do badań eksploatacyjnych, który posłużył również do przeprowadzenia testów ostrej trombogenności in-vitro. Wykonano analizę możliwości zastosowania warstw atrombogennych na powierzchniach elementów pompy kontaktujących się z krwią. Kontynuacja prac wykonanych w ramach zadania polega obecnie na opracowaniu technologii wytwarzania elementów pompy oraz ich montażu.

Prototyp osiowej pompy wspomagania serca.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Osiowa pompa krwi, z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym należy do najwyższej klasy urządzeń tego typu na świecie. Może być stosowana do wspomagania niewydolnego serca przez okres do kilkunastu lat. Jej konstrukcja jest szczególnie interesująca z punktu widzenia miniaturyzacji dla potrzeb opracowania konstrukcji pompy wirowej przeznaczonej do stosowania u dzieci.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009