REZULTAT

Zintegrowany sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart DUO

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-501.

OPIS REZULTATU

Konstrukcja sterownika Religa Heart DUO oparta jest o dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas projektowania, badań i eksploatacji sterowników POLPDU-401, Religa Heart PDU 402 i Religa Heart PDU 501. Sterownik jest urządzenim hybrydowym: stacjonarno – przenośnym, rozdzielonym na na dwie części: stację dokującą i jednostkę sterowania pneumatycznego. Zadaniem stacji dokującej jest nieprzerwane zabezpieczenie zasilania pneumatycznego i elektrycznego dla sterownika przenośnego, jeśli ten znajduje się w stacji. Stacja dokująca ma charakter stacjonarny, przyłóżkowy, co determinuje jej utrudnioną mobilność. Moduł ten będzie również pełnił funkcje pomocnicze związane z wygodą użytkowania całego systemu. Przenośna jednostka sterowania pneumatycznego będzie miała charakter całkowicie mobilny, umożliwiający jej łatwe przenoszenie lub przewożenie na ergonomicznym układzie jezdnym. Sterownik ten przewidziany jest do pracy całkowicie autonomicznej lub do integracji ze stacją dokującą, w przypadku długoterminowego używania przyłóżkowego. Koncepcja konstrukcji tego sterownika w dużym stopniu oparta jest o konstrukcję sterownika Religa Heart PDU 501. Ze względu na możliwość zaimplementowania w stacji dokującej zawansowanych rozwiązań redundancji zasilania pneumatycznego i elektrycznego znacząco poprawia się bezpieczeństwo wspomaganego pacjenta.

Prototyp sterownika Religa Heart DUO

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia pracę zarówno w warunkach klinicznych jak i poza kliniką. W warunkach klinicznych sterownik będzie zadokowany w stacji, która automatycznie przejmie w tym czasie zasilanie pneumatyczne i elektryczne modułów wykonawczych sterownika przewoźnego. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia kompresorów oraz akumulatorów sterownika przewoźnego, a w przypadku pracy zasilanej z pneumatycznej sieci szpitalnej, na prawie bezgłośną pracę urządzenia. Stacja bazowa, dzięki ergonomicznej budowie, zapewni pacjentowi asekurację podczas spacerów we wczesnym okresie po rozpoczęciu samodzielnego poruszania się. Urządzenie może być użyte do sterowania pracą pozaustrojowych i wszczepialnych, pneumatycznych protez serca, zastępując tym samym zarówno dotychczas stosowane w klinikach sterowniki serii 401, oferując znacznie większą funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjenta. Urządzenie przekazano do badań wdrożeniowych programu.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009