REZULTAT

Prototyp całkowicie wszczepialnej protezy serca Religa Heart TOTAL

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze

Mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie konstrukcji całkowicie wszczepialnej protezy serca

OPIS REZULTATU

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii opracowała prototyp całkowicie wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca Religa Heart TOTAL. Konstrukcja protezy całkowicie wszczepialnej oparta jest o rozwój konstrukcji częściowo wszczepialnej odśrodkowej wirowej pompy wspomagania serca III generacji, z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym. Dla pompy częściowo wszczepialnej Religa Heart ROT, zasilanej i sterowanej z poza ciała pacjenta przewodem elektrycznym przechodzącym przez skórę do klatki piersiowej, opracowano wszczepialny do ciała pacjenta sterownik oraz wszczepialny do ciała pacjenta układ zasilania bateryjnego. Układy te komunikują się bezprzewodowo z zewnętrznym sterownikiem i zewnętrznym układem baterii zasilających. Do opracowania systemu transmisji bezprzewodowej wykorzystano rezultat przedsięwzięcia P02 programu – bezprzewodowy układ transmisji energii oraz danych, opracowany przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej.

Schemat rozmieszczenia protezy Religa Heart TOTAL (lewa), prototyp protezy Religa Heart TOTAL prawa)

Dla prototypu pratezy opracowano system zdalnego sterowania z konsoli sterującej, łączącej się bezprzewodowo z zewnętrznym sterownikiem pacjenta oraz system zdalnego nadzoru pracy protezy przez centralną bazę monitorowania urządzeń wspomagania serca (opracowaną przez Wydział Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej), komunikującą się z zewnętrznym sterownikiem pacjenta oraz konsolą operatora internetowo.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Opracowana konstrukcja prototypu całkowicie wszczepialnej protezy serca wraz urządzeniami i systemem zdalnego monitorowania będzie mogła stanowić w przyszłości ścieżkę rozwoju systemu częściowo wszczepialnej pompy wirowej Religa Heart ROT z poziomu długoterminowego wspomagania serca do poziomu permanentnego wspomagania serca protezą w wersji całkowicie wszczepialnej. Opracowany i uruchomiony system zdalnego monitorowania i nadzorowania urządzeń wspomagania serca jest przygotowany do wdrożenia, by w najbliższej przyszłości być wykorzystanym do ogólnokrajowego monitorowania i nadzorowania protez serca: pozaustrojowych, częściowo wszczepialnych i całkowicie wszczepialnych.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Projekt ochrony w przygotowaniu


(C)FRK 2009