REZULTAT

Zautomatyzowane stanowisko technologiczne dla wytwarzania elementów protez serca technologią laminowania

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

Mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca

OPIS REZULTATU

Jednym z głównych elementów składowych pulsacyjnych pomp wspomagania serca są membrany. Bezpieczeństwo pracy pompy wspomagania serca zależne jest miedzy innymi, od jakości wytwarzanych układów membranowych. Dla zapewnienia wymaganej jakości konieczne jest zapewnienie powtarzalności procesów technologicznych oraz stabilnych warunków podczas ich realizacji. W tym celu opracowane zostało specjalistyczne stanowisko technologiczne przeznaczone do wytwarzania cienkościennych elementów poliuretanowych technologią laminowania.

Stanowisko wyposażone jest w komorę roboczą, komorę materiałową oraz śluzę przejściową. Przestrzeń robocza odseparowana jest od środowiska zewnętrznego, dzięki czemu wyeliminowano możliwość wprowadzenia zanieczyszczeń podczas realizacji procesów technologicznych. Komorę roboczą wyposażono w system ruchomych osi roboczych umożliwiających zautomatyzowane manipulowanie formą oraz przemieszczanie zbiornika materiałowego podczas prowadzenia procesu. Stanowisko sterowane jest komputerem z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania, dzięki czemu precyzyjnie kontrolowany jest ruch ramienia roboczego jego położenia oraz prędkości poszczególnych modułów. Temperatura i wilgotność w komorze roboczej, są ściśle monitorowane dzięki zamontowanym układom pomiarowym. Stanowisko pozwala na pełną kontrolę poszczególnych parametrów procesu, takich jak:

  • prędkość,
  • czas,
  • ustawienia kątowe,
  • prędkość rotacji,
  • temperaturę,
  • wilgotność powietrza,
  • czas.

Zautomatyzowane stanowisko technologiczne

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Opracowane zautomatyzowane stanowisko technologiczne umożliwia wytwarzanie cienkościennych elementów protez serca, takich jak układy membranowe oraz innych konstrukcji, których wytwarzanie wymaga zastosowania technologii laminowania z materiałów tworzywowych w fazie płynnej. Stanowisko było wykorzystane do wytworzenia układów membranowych partii informacyjnej protez Religa Heart EXT do badań kwalifikacyjnych. W przyszłości może być wykorzystane do wytwarzania układów membranowych dla pomp do badań klinicznych.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009