REZULTAT

Zautomatyzowane stanowisko montażowe do wytwarzania protez serca ReligaHeart EXT

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca.

OPIS REZULTATU

Głównym wymaganiem wobec nowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta podczas wspomagania jego serca. Osiągnięcie stawianych wymagań możliwe jest dzięki opracowaniu zoptymalizowanej konstrukcji protezy, zastosowaniu nowoczesnych biozgodnych materiałów a także zapewnieniu najwyższej jakości i powtarzalności procesu montażu protezy.

Osiągniecie wymagań jakościowych oraz powtarzalności montażu nowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT, wymagało opracowania dedykowanego stanowiska montażowego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu montażu. Opracowane stanowisko jest zrobotyzowanym manipulatorem, wyposażonym w pięć osi roboczych umożliwiającym precyzyjne przemieszczanie i pozycjonowanie elementów składowych pompy podczas prowadzenia procesu montażu. Manipulator sprzężony jest z systemem precyzyjnego dozowania roztworu poliuretanu do scalania elementów protezy. Pozycjonowanie elementów możliwe jest z dokładnością do 0,01mm. Stanowisko posiada zwartą kompaktową budowę, pozwala na utrzymywanie stabilnych warunków klimatycznych oraz wymaganej czystości w zamkniętej strefie roboczej. Montaż pomp realizowany jest za pomocą dedykowanych programów sterujących, opracowanych dla każdej z operacji montażu pompy oddzielnie.

 Zautomatyzowane stanowisko montażowe

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Opracowane zautomatyzowane stanowisko montażowe zostało wykorzystane do wytworzenia partii informacyjnej protez serca do badań kwalifikacyjnych. Może być wykorzystane do wytwarzania protez serca do badań klinicznych. Dzięki kompaktowej budowie, uniwersalnej konstrukcji oraz elastycznej platformie programowej może być zastosowanie do prowadzenia montażu innych konstrukcji pomp wspomagania serca (np. pediatrycznych) a także wszelkich precyzyjnych konstrukcji polimerowych wymagających powtarzalności procesu montażu oraz utrzymania stałych warunków klimatycznych.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009