REZULTAT

Protokół stosowania zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca dla wdrożenia w nowych ośrodkach klinicznych

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Grzegorz Religa

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca

OPIS REZULTATU

W ramach realizacji zadania opracowano i wdrożono do stosowania w aplikacjach klinicznych polskiego zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca, protokół postępowania w leczeniu niewydolności serca mechanicznym wspomaganiem serca, opracowany na podstawie własnych doświadczeń wiodących polskich ośrodków kardiochirurgicznych oraz podczas wykonywania zadania wdrożeniowego P04.1 pt. „Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca”.

Protokół ten opracowany został w celu optymalizacji stosowania mechanicznego wspomagania w Polsce i obejmuje wszystkie etapy leczenia od kwalifikacji pacjenta, poprzez zabieg wszczepienia sytemu, leczenie w okresie okołooperacyjnym i dalsze prowadzenie wspomagania serca. Zawiera on schematy postępowania dotyczące wszystkich etapów leczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przeciwkrzepliwego i zapobiegania infekcjom związanym z metodą.

W protokole znalazły się następujące części:

  • Informacje o systemie obejmujące szczegółowy opis całego systemu, zawartości zestawu klinicznego, jego parametrów technicznych oraz opis sterownika wraz z jego obsługą.
  • Przeznaczenie pozaustrojowego sytemu wspomagania, dla wspomagania jedno i obukomorowego.
  • Opis klinicznego stosowania systemu, zawierający procedurę kwalifikacji do zastosowania systemu, wskazania i przeciwwskazania, opis techniki implantacji wraz z przygotowaniem zestawu klinicznego.
  • Protokół prowadzenia mechanicznego wspomagania serca systemem zawierający schematy postępowania terapeutycznego i diagnostycznego w trakcie wspomagania oraz proces rehabilitacji pacjenta wspomaganego sztucznymi komorami.
  • Procedura kwalifikacji do przeszczepienia serca lub wyszczepienia systemu.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Opracowany kompleksowy protokół, obejmujący zarówno stronę użytkowania aparatury technicznej, postępowania śródoperacyjnego, całości zagadnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego pacjenta, jak i prowadzenia pooperacyjnego, stanowi podstawę do zapewnienia wysokiej efektywności leczenia skrajnej niewydolności krążenia i jest od dawna oczekiwanym dokumentem stanowiącym bazę postępowania leczniczego z zastosowaniem pozaustrojowego systemu wspomagania krążenia. Został wdrożony i jest stosowany od roku 2010 w 3 ośrodkach współwykonawców programu – klinikach kardiochirurgii w Warszawie, Zabrzu i Gdańsku.

Protokół został wykorzystany w pracach wdrożenia tej metody leczenia w nowym ośrodku kardiochirurgicznym w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Na podstawie opracowanego protokołu opracowano opis metody stosowania zmodernizowanego systemu dla wdrażania jej w kolejnych ośrodkach klinicznych w kraju.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nie dotcyczy


(C)FRK 2009