REZULTAT

Prototyp kliniczny przenośnego sterownika pneumatycznych pomp wspomagania serca

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze

Dr Grzegorz Religa

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca

OPIS REZULTATU

Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, wytworzyła dwa egzemplarze prototypów klinicznych pierwszego w Polsce przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca – Religa Heart PDU-501. Sterowniki zostały wytworzone na bazie dokumentacji konstrukcyjnej pierwszego w Polsce takiego urządzenia, opracowanego w ramach przedsięwzięcia P03 programu „Polskie Sztuczne Serce”.

Prototyp kliniczny przenośnego sterownika Religa Heart PDU-501 jest urządzeniem mobilnym. Sterownik został zaprojektowany jako urządzenie przenośne zastępujące w procesie wspomagania sterownik Religa Heart PDU-402 a pozwalające na mobilność pacjenta. Wytworzone prototypy kliniczne przenośnego sterownika Religa Heart PDU-501 spełniają wymagania dla urządzeń medycznych, w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie wyspecyfikowanym w deklaracji zgodności. Wymagania te zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi we właściwych laboratoriach badawczych.

Prototypy kliniczne przenośnego sterownika Religa Heart PDU-501 zostały przekazane do Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz do Śląskiego Centrum Chorób Serca do prób klinicznych.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Konstrukcja prototypu pierwszego przenośnego sterownika pomp wspomagania serca oraz rezultaty jego badań zostały wykorzystane do opracowania konstrukcji prototypu hybrydowego sterownika pulsacyjnych pomp wspomagania serca – Religa Heart DUO.

Urządzenie to składa się z przenośnego sterownika opracowanego na bazie konstrukcji sterownika typu 501 oraz stacji dokującej dla tego sterownika, opracowanej na bazie konstrukcji sterownika PDU-402. Sterownik Religa Heart DUO został przekazany do badań klinicznych jako element systemu Religa Heart EXT.

W oparciu o konstrukcję prototypową planowane jest wdrożenie produkcji seryjnej urządzenia.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 EP 11179516.7 Electropneumatic pulsator.


(C)FRK 2009