REZULTAT

Prototyp polskiej wszczepianej wirowej pompy wspomagania serca Religa Heart ROT

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze

Dr hab. Jerzy Pacholewicz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca.

OPIS REZULTATU

Pompa Religa Heart ROT jest prototypem pierwszej w Polsce wirowej pompy wspomagania serca III generacji. W roku 2012 pompa w wersji prototypowej przeszła pierwsze próby na zwierzętach. Aktualnie prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem w konstrukcji pompy warstw azotowanych, opracowanych w projekcie inżynierii powierzchni Programu Polskie Sztuczne Serce jako atrombogennych warstw tribologicznych, zwiększających wytrzymałość powierzchni i długoterminową niezawodność pracy pompy.

Wszczepialna pompa wirowa Religa Heart ROT:
(a) prototyp pompy; (b) schemat rozmieszczenia pompy w ciele pacjenta, (c) sterownik pompy

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Konstrukcja prototypu pompy wspomagania Religa Heart ROT zostanie wykorzystana do opracowania konstrukcji wersji klinicznej pompy. W finalnej wersji pompy wykorzystane zostaną technologie modyfikacji powierzchni kontaktu z krwią i tkankami, opracowywane dla przedmiotowej pompy w aktualnie prowadzonym projekcie badań stosowanych. Celem opracowania jest wprowadzenie do badań klinicznych prototypu protezy.

Oryginalna konstrukcja wszczepialnej odśrodkowej pompy wspomagania serca z lewitującym wirnikiem będzie pierwszą konstrukcją tego typu pompy opracowaną w Europie i wdrażaną do badań klinicznych. W przyszłości konstrukcja pompy może zostać rozwinięta do wersji całkowicie wszczepialnej – wykorzystując technologie bezprzewodowej transmisji energii i sygnałów kontroli pracy protezy opracowane w programie.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 Projekt ochrony patentowej w trakcie przygotowania


(C)FRK 2009