Karty rezultatów programu "Polskie Sztuczne Serce"

 1. Wytwarzanie kopoliestru termoplastycznego i kopoliestru termoplastycznego modyfikowanego węglem
 2. Wytwarzanie nanowarstw związków tytanu i węgla na podłożu poliuretanowym hybrydową metodą laserową
 3. Wytwarzanie polimerowych pokryć przeciwzakrzepowych na podłożu poliuretanowym
 4. Biolizacja powierzchni w oparciu o struktury porowate i półporowate
 5. Wytwarzanie warstw węglowych na podłożu poliuretanowym
 6. Modyfikowanie powierzchni poliuretanów z wykorzystaniem nanokrzemionki
 7. Wytwarzanie polimerowych powłok przeciwzakrzepowych na bazie PHB
 8. Wytwarzanie powłok przeciwkrzepliwych na bazie związków tytanu na podłożu poliuretanowym metodą laserową
 9. Wytwarzanie węglowych powłok buforowych na elastycznym podłożu poliuretanowym
 10. Wytwarzanie warstw poślizgowych typu TiN hybrydowymi metodami laserowymi
 11. Uszczelnienie poliestrowej protezy naczyniowej na bazie albuminy i dekstranu
 12. Wytwarzanie warstw związków tytanu i węgla na podłożu poliuretanowym metodami jonowymi
 13. Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych atrombogennych na tytanie i stopach tytanu w niskotemperaturowej plazmie obróbek jarzeniowych
 14. Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych austenitu azotowego na stali wysokostopowej metodą jarzeniową
 15. Uszczelnienie poliestrowej protezy naczyniowej na bazie chitozanu
 16. Nieinwazyjny pomiar ciśnień czujnikiem piezorezystancyjnym w protezie serca
 17. Nieinwazyjny pomiar objętości wyrzutowej protezy serca metodą impedancyjną
 18. Nieinwazyjny pomiar saturacji krwi w protezie serca
 19. Długoterminowy pomiar elektrokardiogramu dla synchronizacji pracy protezy serca
 20. Akustyczna metoda obrazowania chwilowej objętości krwi w protezie serca
 21. Ultradźwiękowy pomiar przepływu krwi w protezie serca
 22. Wieloparametrowy układ pomiaru sygnałów biologicznych dla protezy serca
 23. Platforma symulacyjna PEXIM
 24. Oprogramowanie nadzoru sterowników protez serca CMS2 wraz z systemem telemetrycznym i metodyka wykrywania zagrożeń w trakcie pracy pompy
 25. Bezprzewodowa transmisja energii elektrycznej do wszczepialnej protezy serca
 26. Wieloskalowy model numeryczny protezy serca
 27. Pozaustrojowa pompa wspomagania serca Religa Heart EXT
 28. Szpitalny sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart PDU 402
 29. Wszczepialna, pneumatyczna pompa wspomagania serca Religa Heart IMPL
 30. Przenośny sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart PDU 501
 31. Odśrodkowa pompa wspomagania serca Religa Heart ROT
 32. Osiowa pompa wspomagania serca
 33. Zintegrowany sterownik pneumatycznych protez serca Religa Heart DUO
 34. Zastawka dyskowa Religa Heart VALVE
 35. Prototyp całkowicie wszczepialnej protezy serca Religa Heart TOTAL
 36. Zautomatyzowane stanowisko technologiczne dla wytwarzania elementów protez serca technologią laminowania
 37. Zautomatyzowane stanowisko montażowe do wytwarzania protez serca ReligaHeart EXT
 38. Prototyp kliniczny zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca
 39. Metodologia badań oceny pozaustrojowych pomp wspomagania serca po deplantacji
 40. Protokół stosowania zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca dla wdrożenia w nowych ośrodkach klinicznych
 41. Ocena kliniczna stosowania zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca
 42. Technologia wytwarzania prototypu nowej pozaustrojowej pulsacyjnej pompy ReligaHeart EXT
 43. Raport z oceny kwalifikacyjnej polimerowych materiałów konstrukcyjnych prototypu pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT
 44. Protokół stosowania prototypu przenośnego sterownika pneumatycznych pomp wspomagania serca
 45. Prototyp kliniczny przenośnego sterownika pneumatycznych pomp wspomagania serca
 46. Prototyp kliniczny pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT
 47. Raport z badań kwalifikacyjnych protez ReligaHeart EXT, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie badań klinicznych
 48. Aplikacja rejestracji badań klinicznych pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT
 49. Wdrożenie do stosowania klinicznego metody leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem wszczepialnych wirowych pomp wspomagania HeartWare
 50. Technologia wytwarzania polskich wirowych wszczepialnych pomp wspomagania serca ReligaHeart ROT
 51. Prototyp polskiej wszczepianej wirowej pompy wspomagania serca Religa Heart ROT
 52. Zintegrowane zaplecze technologiczne zdolne do produkcji protez serca ze środowiskiem naukowym programu, na potrzeby badawcze i wdrożeniowe programu
 53. Baza danych o aplikacjach mechanicznego wspomagania serca
 54. Raport z aplikacji klinicznych systemu POLCAS w latach 2008 - 2012
 55. Monografia naukowa „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla polskich protez serca”