Koordynator Programu Wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce":

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
ul. Wolności 345a
41-800 Zabrze

NIP: 648-10-29-255
Regon: 271-555-096

Biuro Programu:

Jan Sarna - Koordynator Programu
telefon: 032/ 37 35 601, e-mail: sekretariat@frk.pl

Roman Kustosz - Zastępca Koordynatora Programu ds. naukowych
telefon: 032/ 37 35 661; e-mail: romankustosz@frk.pl

Elżbieta Woźniewska - Zastępca Koordynatora Programu ds. finansowych
telefon: 032/ 37 35 606; e-mail: ewozniewska@frk.pl

Małgorzata Gonsior - Administrator Programu
telefon: 032/ 37 35 617, e-mail: gosiag@frk.plLiderzy przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie Imię i nazwisko telefon    e-mail
P01 Adam Jarosz 032/ 37 35 668 jarosz@frk.pl
P02 Maciej Gawlikowski 032/ 37 35 668 mgawlik@frk.pl
P03 Maciej Darłak 032/ 37 35 662 darlak@frk.pl
Wojciech Bujok 032/ 37 35 660 wbujok@frk.pl
P04 Małgorzata Gonsior 032/ 37 35 617 gosiag@frk.pl
P05 Małgorzata Gonsior 032/ 37 35 617 gosiag@frk.pl