Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca

GRUDZIEŃ 2012

ISBN      978-83-63310-04-2

Praca zbiorowa pod redakcją: Recenzenci:
Roman Kustosz
Małgorzata Gonsior
Adam Jarosz
Władysław Torbicz
Jarosław Mizera
Jan Marciniak
Romuald Będziński

1

Procesy azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie zastosowania na implanty kardiologiczne
Tadeusz Wierzchoń, Elżbieta Czarnowska, Agnieszka Sowińska, Tomasz Borowski, Maciej Ossowski

2

Funkcjonalizacja powierzchniowa pod analogi tkankowe
Bogusław Major, Roman Major, Piotr Wilczek, Jan Marczak, Marek Sanak, Bogdan Jakieła, Katarzyna Maksymow, Michał Spisak

3

Technologie wytwarzania powłok na bazie węgla dla potrzeb modyfikacji powierzchni poliuretanowych wykorzystywanych w budowie sztucznego serca
Stanisław Mitura, Witold Kaczorowski, Damian Batory, Piotr Niedzielski

4

Biozgodne powłoki hydrożelowe protez serca
Beata Butruk, Tomasz Ciach, Marek Sanak

5

Inżynieria biomateriałów zawierających biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogi dla potrzeb programu Polskie Sztuczne Serce
Marek Kowalczuk, Grażyna Adamus, Wanda Sikorska, Michał Sobota, Michał Kwiecień, Krzysztof Mańczyk

6

Wytwarzanie techniką ablacji laserowej powłok na bazie Ti na podłożu polimerowym
Jan Kusiński, Sławomir Kąc

7

Osadzanie warstw węglowych, metodami plazmowymi, na poliuretanie "ChronoFlex AR/LT" planowanym do zastosowania w programie "Polskie Sztuczne Serce"
Waldemar Mróz, Bogusław Budner, Sylwia Burdyńska, Joanna Czwartos, Artur Prokopiuk, Łukasz Major, Roman Major, Marcin Kot, Roman Kustosz, Tomasz Rusin

8

Opracowanie technologii uszczelniania polimerowych materiałów dla potrzeb protez serca
Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Iwona Kardas, Maria Wiśniewska-Wrona, Roman Kustosz, Adam Jarosz

9

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca
Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil, Stanisław Pysz, Piotr Kowalski

10

Ocena biozgodności materiałów do kontaktu z krwią w warunkach oddziaływania sił ścinających oraz możliwości monitorowania biozgodności w zastosowaniach klinicznych
Marek Sanak, Bogumił Jakieła, Hanna Plutecka, Wojciech Węgrzyn

11

Nowe elastomerowe biomateriały dla systemów wspomagania pracy serca
Mirosława El Fray, Agnieszka Piegat, Monika Czugała, Zygmunt Staniszewski, Michał Rybko

12

Metody jonowe w formowaniu biozgodnych wielowarstwowych powłok dla potrzeb protez serca
Bogusław Rajchel, Jadwiga Kwiatkowska, Władysław Kowalski, Piotr Strączek

13

Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca
Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Witold Jakubowski, Piotr Komorowski, Witold Szymański, Małgorzata Chwiłka, Magdalena Walkowiak-Przybyło, Zofia Pawłowska, Hanna Jerczyńska

14

Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka z dołączonym wspomaganiem lewokomorowym
Alicja Siewnicka, Bartłomiej Fajdek, Krzysztof Janiszowski

15

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca
Maciej Pietrzyk, Krzysztof Banaś, Andrzej Milenin, Magdalena Kopernik, Danuta Szeliga, Piotr Macioł, Paweł Cybułka, Kazimierz Michalik

16

Bezprzewodowy wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca
Bogusław Grzesik, Jacek Brandt, Zbigniew Kaczmarczyk, Zbigniew Szczurek, Katarzyna Świda, Andrzej Michnik, Mariusz Stępień, Tomasz Cieśla

Monografia opracowana i wydana w ramach realizacji programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” na lata 2007-2012, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.