Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne

GRUDZIEŃ 2013

ISBN      978-83-63310-12-7


Praca zbiorowa pod redakcją: Recenzenci:
Roman Kustosz
Małgorzata Gonsior
Adam Jarosz
Janusz Skalski
Romuald Cichoń

1

Analiza skuteczności i czynników ryzyka stosowania wspomagania serca pozaustrojowymi pulsacyjnymi pompami wspomagania serca POLCAS
Grzegorz Religa, Jerzy Pacholewicz, Romuald Wojnicz, Edyta Reichman-Warmusz, Magdalena Kościelniak-Ziemniak, Artur Kapis, Wojciech Bujok, Małgorzata Gonsior, Roman Kustosz 4

2

Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT
Artur Kapis, Mirosław Czak, Roman Kustosz, Maciej Gawlikowski

3

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT
Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz Witkowski, Tomasz Wajman, Wojciech Bujok, Artur Kapis, Roman Kustosz

4

Polska mechaniczna zastawka dyskowa typu MOLL przeznaczona do stosowania w pulsacyjnych pompach wspomagania serca ReligaHeart EXT
Agnieszka Szuber, Artur Kapis, Roman Kustosz, Krzysztof Jóźwik, Dariusz Witkowski, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Maciej Głowacki, Maciej Gawlikowski, Małgorzata Gonsior

5

Badania biologiczne pomp wspomagania serca ReligaHeart EXT
Karolina Janiczak, Magdalena Kościelniak-Ziemniak, Grzegorze Religa, Roman Kustosz, Małgorzata Gonsior, Piotr Ścigała, Michał Czingon, Maciej Gawlikowski

6

Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart
Mirosław Czak, Maciej Darłak, Artur Kapis, Roman Kustosz

7

Baza danych gromadzenia informacji o mechanicznym wspomaganiu serca
Małgorzata Gonsior, Roman Kustosz, Magdalena KościelniakZiemniak, Michał Jaworek, Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk

8

Pulsacyjna wszczepialna pompa wspomagania serca ReligaHeart IMPL
Wojciech Bujok, Maciej Darłak, Artur Kapis, Karolina Janiczak, Magdalena Kościelniak-Ziemniak, Maciej Gawlikowski, Maciej Głowacki, Adam Jarosz, Roman Kustosz, Małgorzata Gonsior, Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński

9

Układy synchronizacji pracy pompy wspomagania serca z sercem chorego
Dariusz Komorowski, Andrzej Malcher, Stanisław Pietraszek, Mirosław Czak

10

Metody pomiaru istotnych parametrów biomedycznych w protezie serca oraz ich techniczna implementacja
Aleksander Sobotnicki, Jan Mocha, Marek Czerw, Paweł Gibiński, Adam Gacek, Tadeusz Pałko

11

Rola i perspektywy rozwoju polskich pneumatycznych pomp wspomagania serca na rynku protez serca
Roman Kustosz, Adam Jarosz, Maciej Gawlikowski, Artur Kapis, Małgorzata Gonsior

12

Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowych pomp wspomagania serca w Polsce
Jerzy Pacholewicz, Krzysztof Kubacki, Marian Zembala, Grzegorz Religa, Małgorzata Sobieszczańska, Roman Kustosz, Wojciech Bujok, Maciej Gawlikowski, Małgorzata Gonsior

13

Opracowanie konstrukcji osiowej pompy wspomagania serca
Leszek Wilczyński, Michał Ditrich, Paweł Hoffmann, Kinga Dawidowska, Bartosz Borowiecki, Wojciech Górski, Piotr Jakubowski, Piotr Siondalski, Ryszard T. Smoleński

14

Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT
Maciej Darłak, Andrzej Korczak, Ievgienii Altyntsev, Mirosław Czak, Jacek Junak, Maciej Gawlikowski, Roman Kustosz

15

Badania biologiczne prototypów wirowych wszczepialnych pomp wspomagania serca
Maciej Gawlikowski, Karolina Janiczak, Magda Kościelniak-Ziemniak, Roman Kustosz, Małgorzata Gonsior

16

Konstrukcja układu sterowania i zasilania dla wszczepialnej pompy wirowej
Mirosław Czak, Rafał Litwiński, Dariusz Komorowski

17

Platforma technologiczna polskich protez serca
Małgorzata Gonsior, Artur Kapis, Maciej Darłak, Roman Kustosz, Paweł Jurkowski, Zenon Narojek

18

Wykonanie modelu i implementacja oprogramowania do ultradźwiękowego pomiaru przepływu krwi
Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak, Piotr Karwat, Andrzej Nowicki, Paweł Karłowicz

19

Układy pomiarowe dla pulsacyjnych pomp wspomagania serca ReligaHeart – Układ pomiaru ruchu membrany
Tadeusz Pustelny, Grzegorz Konieczny, Zbigniew Opilski, Maciej Gawlikowski

Wydanie monografii jest współfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia.