Efekty programu "Polskie Sztuczne Serce" na 16 Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych

W dniach 17-18 stycznia 2014r. na corocznych spotkaniach kardiochirurgicznych, organizowanych przez zespół Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z Centrum Techniki Okrętowej zaprezentowała szeroką wystawę prototypów polskich protez serca, powstałych w programie:

  1. Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca ReligaHeart EXT,
  2. Częściowo wszczepialną pulsacyjną pompę wspomagania serca ReligaHeart IMPL,
  3. Wirową odśrodkową wszczepialną pompę wspomagania serca ReligaHeart ROT,
  4. Wirową osiową pompę wspomagania serca,
  5. Całkowicie wszczepialną pompę wspomagania serca ReligaHeart TOTAL.

Dodatkowo, w ramach sesji na temat aktualnie prowadzonych w Polsce w zakresie kardiochirurgii projektów badawczych, przedstawiono: aktualny stan rozwoju polskich protez serca (Roman Kustosz, kierownik Pracowni sztucznego Serca FRK), wyniki I fazy badań klinicznych nowego pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT (Grzegorz Religa, Instytut Kardiologii w Warszawie), aktualne prace prowadzone nad prototypami polskich wirowych pomp wspomagania serca: wirowej ReligaHeart ROT (Maciej Darłak, Pracownia Sztucznego Serca FRK) oraz osiowej (Leszek Wilczyński, Centrum Techniki Okrętowej).