Polskie Sztuczne Serce na konferencji "Innowacyjna Ochrona Zdrowia"

25 kwietnia w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się 18 Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, organizowana przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia FORUM "INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA". Konferencja obejmowała panel dyskusyjny z udziałem ekspertów ochrony zdrowia, w tym m.in. przedstawicieli Komisji Zdrowia WHO, PZH, Pracodawców RP i innych. Ponad 50 prelegentów, w tym gości zagranicznych, wygłaszało prezentacje na temat ochrony zdrowia w Polsce i polskiej ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, zarządzania ochroną zdrowia, inowacji w medycynie i e-zdrowia. W konferencji wzięło udział ponad 600 słuchaczy.

Konferencję uatrakcyjniły wystawy firm biorących udział w konferencji, w tym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, która zaprezentowała rezultaty programu "Polskie Sztuczne Serce" i aktualny stan prac badawczych i wdrożeniowych, kontynuujących dzieło programu:

  1. Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca ReligaHeart EXT,
  2. Częściowo wszczepialną pulsacyjną pompę wspomagania serca ReligaHeart IMPL,
  3. Wirową odśrodkową wszczepialną pompę wspomagania serca ReligaHeart ROT,
  4. Całkowicie wszczepialną pompę wspomagania serca ReligaHeart TOTAL.