"Polskie Sztuczne Serce" - sojusz medycyny, nauki i techniki

W dniu 13 grudnia 2013r. o godz. 11.00, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja pt: PROGRAM "POLSKIE SZTUCZNE SERCE" - SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI. Celem konferencji, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, było podsumowanie realizacji programu, poprzez przedstawienie rezultatów prac badawczych i wdrożeniowych oraz potencjału ich wykorzystania w praktycze klinicznej.

W konferencji wzięli udział wykonawcy zadań programu, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkowie Rady Programu oraz recenzenci. We wprowadzeniu, Przewodniczący Rady Programu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, podkreślił wyjątkowość zakończonego przedsięwzięcia i wpływ jaki jego realizacja wywarła na rozwój nauk technicznych i medycznych w dziedzinach związanych z technologiami protez serca. Opinie na temat rezultatów programu zaprezentowali recenzenci: prof. Jan Marciniak, prof. Romuald Będziński, prof. Janusz Skalski, prof. Romuald Cichoń i prof. Jarosław Mizera, a także konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii prof. Marian Zembala, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, szef Klubu Kardiochirurgów Polskich prof. Bohdan Maruszewski i dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie prof. Witold Rużyłło. Wszyscy mówcy wyrazili uznanie dla osiągniętych efektów oraz nadzieję, że opracowane w programie polskie protezy serca zostaną jak najszybciej wdrożone do praktyki klinicznej i wykorzystane w leczeniu chorych z krytyczną i przewlekłą niewydolnością serca.

Doniesienia prasowe:

„Polskie Sztuczne Serce” – sojusz medycyny, nauki i techniki
Problemy z sercem ma około miliona Polaków
Polskie sztuczne serca pomagają pacjentom doczekać przeszczepu