VII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów to prestiżowe wydarzenie naukowe, skupiające międzynarodowe środowisko specjalistów w zakresie kardiochirurgii i torakochirurgii. W dniach 5-7 czerwca 2014 odbyła się VII edycja kongresu, którego głównymi tematami w obszarze kardiochirurgii były choroby serca, wady wrodzone serca, hypoplazja lewego serca, leczenie z wykorzystaniem zabiegów hybrydowych, powikłania po zabiegach kardiochirurgicznych i obrazowanie w kardiologii i kardiochirurgii. Torakochirurdzy omawiali tematy związane z rakiem płuc, chorobami śródpiersia, przełyku, urazami klatki piersiowej i technikami rekonstrukcji klatki piersiowej. W ramach sesji specjalnej, poświęconej mechanicznemu wspomaganiu krążenia w Polsce, dedykowanej Prof. Zbigniewowi Relidze, nowe prototypy urządzeń wspomagających pracę serca polskiej produkcji zaprezentował Kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK mgr inż. Roman Kustosz. O historii rozwoju polskich pomp wspomagania serca opowiedział dr n. med. Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii w Warszawie, a zabrzańskie doświadczenia w stosowaniu u 20 chorych nowej generacji pomp całkowicie implantowanych przedstawił dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Kongresowi towarzyszyła wystawa firm oferujących sprzęt medyczny, leki i literaturę z dziedziny medycyny chorób serca i płuc. Pracownia Sztucznego Serca FRK zaprezentowała pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT, będący obecnie w drugiej fazie badań klinicznych, poprzedzających wprowadzenie systemu na rynek oraz pozaustrojowy system wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED (w trakcie badań przedklinicznych) i prototyp miniaturowej, wszczepialnej pompy krwi o przepływie ciągłym III generacji ReligaHeart ROT, z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym. Ekspozycja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem lekarzy z polskich ośrodków kardiochirurgicznych stosujących lub przygotowujących się do stosowania metod leczenia niewydolności serca za pomocą mechanicznego wspomagania.