ReligaHeart - szkolenie dla klinicystów

W dniu 29 maja 2014. Pracownia sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wraz z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zorganizowała szkolenie z zakresu wstępnego przygotowania do mechanicznego wspomagania serca z zastosowaniem pozaustrojowego systemu ReligaHeart EXT. W szkoleniu wzięli udział lekarze kardiolodzy, kardiochirurdzy, kardio-anestezjolodzy oraz perfuzjoniści i pielęgniarki z Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Wrocławia.

Celem szkolenia był rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia mechanicznego wspomagania serca z zastosowaniem pozaustrojowych systemów wspomagania u chorych z ciężką niewydolnością krążenia oraz wstępne przygotowanie ośrodka Wrocławskiego do stosowania systemu ReligaHaert EXT.

Program szkolenia obejmował kwalifikację pacjentów do wspomagania serca pompami pozaustrojowymi, prowadzenie terapii wspomagania, ocenę kardiologiczną, zabieg wszczepienia pompy ReligaHeart EXT i metody zapobiegania infekcjom podczas wspomagania serca. Zaprezentowano zestaw kliniczny pompy, sposób jego przygotowania do wszczepienia, obsługę systemu podczas pracy i aspekty związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Omówiono budowę i zasadę działania sterownika pompy, jego wyposażenie, przygotowanie do pracy, obsługę programu i zasady sterowania pompą. Ćwiczenia praktyczne z przygotowania i obsługi systemu ReligaHeart EXT na stanowisku modelowym układu krążenia człowieka, pozwoliły uczestnikom szkolenia na zdobycie praktycznej wiedzy na temat różnych wariantów pracy pompy wspomagania serca w zależności od warunków przepływu krwi oraz zadawanych parametrów sterowania.