Projekty badawcze kontynuujące tematykę programu "Polskie Sztuczne Serce":

Tytuł projektu

Wykonawcy projektu

Cel projektu


"Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca"

Konsorcjum naukowe:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - lider
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii - partner

Opracowanie innowacyjnych biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w konstrukcji systemów wspomagania serca. (opracowanie platformy technologicznej nowych biomateriałów na bazie PET, modyfikowanych kwasami tłuszczowymi i witaminą E, oraz przeprowadzenie badań ich czystości chemicznej i biozgodności)


"Technologia obróbek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych elementów wirowych protez serca"

Konsorcjum naukowe:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii - lider
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - partner

Zastosowanie warstw azotowanych i/lub tlenoazotowanych wytwarzanych metodą jarzeniową na podłożu tytanowym jako atrombogennych i odpornych na zużycie warstw powierzchniowych elementów konstrukcyjnych wszczepialnych wirowych pomp wspomagania serca


"System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca ReligaHeart EXT"

Konsorcjum naukowe:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii - lider
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - partner

Ulepszenie ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu pod kątem zmniejszenia niepewności pomiaru. Opracowanie ultradźwiękowej metody detekcji i różnicowania mikrozatorów w płynącej krwi. Opracowanie modelu systemu pomiarowego przeznaczonego dla protezy ReligaHeart EXT.


"Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED"

Konsorcjum naukowe:
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii - lider
Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej - partner

Opracowanie i przebadanie systemu mechanicznego wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED składającego się z: pulsacyjnych protez serca o różnych rozmiarach oraz hybrydowego sterownika pulsacyjnych protez serca dla dorosłych, zaadaptowanego do sterowania pediatrycznych komór wspomagania serca