EKSPERCI PROGRAMU

prof. dr hab. inż.                                                       Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki

Romuald BĘDZIŃSKI                                                Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej

Z-ca przewodniczącego Zespołu ds. oceny ofert MZ

Recenzent Programu (P02)

 

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Stanisław BŁAŻEWICZ                                             Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

dr n. med.                                                                   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Krzysztof CHLEBUS                                                  Przewodniczący Rady Programu (2013)

 

dr hab. n. med.                                                         Klinika Kardiochirurgii Warszawskiego

Romuald CICHOŃ                                                     Uniwersytetu Medycznego

                                                                                        Recenzent Programu (P04)

 

prof. dr hab. n. med.                                              Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne

Roman DANIELEWICZ                                             Do Spraw Transplantacji "Poltransplant"

                                                                                        Członek Rady Programu

 

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Andrzej DEMENKO                                                  Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                         

 

prof. dr hab. n. med.                                              Z-ca przewodniczącego Zespołu Specjalistycznego

Jolanta DOBOSZ                                                        MNiSW

                                                                                        Członek Rady Programu

 

dr                                                                                    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dariusz DREWNIAK                                                  Departament Strategii i Rozwoju Nauki

                                                                                        Członek Rady Programu

 

Adam FRONCZAK                                                     Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

                                                                                        Przewodniczący Rady Programu (2008-2011)

 

 

Leszek GRABARCZYK                                              Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

                                                                                        Członek Rady Programu   

 

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Marek HETMAŃCZYK                                              Politechniki Śląskiej

                                                                                        Recenzent Programu (P01)

 

dr n. med.                                                                   Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego

Jacek KAPERCZAK                                                    Centrum Medycznego w Opolu

Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

Członek Zespołu ds. oceny ofert MZ

 

dr                                                                                    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dorota KOŚCIELECKA                                              Członek Rady Programu

prof. dr hab.                                                            Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paweł KOŚCIELNIAK                                                Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                       

 

lek. med.                                                                     Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Marek KRZYŚKÓW                                                   im. Prof. Zbigniewa Religi

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. inż.                                                       Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI                             Z-ca Przewodniczącego Rady Programu

 

mgr inż.                                                                        Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Roman KUSTOSZ                                                      im. prof. Zbigniewa Religi

                                                                                        Członek Rady Programu

 

prof. dr hab. inż.                                                       Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych

Jan MARCINIAK                                                        Politechniki Śląskiej

Członek Zespołu ds. oceny ofert MZ

                                                                                        Recenzent Programu (P01)

 

prof. dr hab. n. med.                                              Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Bohdan MARUSZEWSKI                                         Klinika Kardiochirurgii

                                                                                        Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich

                                                                                        Członek Rady Programu

 

prof. dr hab.                                                               Carnegie Mellon University  (Pittsburg, USA)

Krzysztof MATYJASZEWSKI                                  Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

Anna MIECZKOWSKA                                             Ministerstwo Zdrowia       

                                                                                        Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                                                                                        Członek Rady Programu

 

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Inżynierii Materiałowej

Jarosław MIZERA                                                      Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego MNiSW

Z-ca przewodniczącego Rady Programu

 

prof. dr hab. n. med.                                              Klinika Kardiochirurgii

Jacek MOLL                                                                 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

Przewodniczący Zespołu ds. oceny ofert MZ

 

prof. dr hab. inż.                                                       Instytut Inżynierii Materiałowej

Zygmunt NITKIEWICZ                                             Politechniki Częstochowskiej

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Antoni Zbigniew NOWAKOWSKI                        Politechniki Gdańskiej

                                                                                        Członek Rady Programu

 

Mariusz OLSZEWSKI                                                Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

Jarosław PINKAS                                                      Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

                                                                                        Przewodniczący Rady Programu (2007-2008)

 

prof. dr hab. inż.                                                       Zakład Tworzyw Polimerowych

Zbigniew ROSŁANIEC                                              Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

 

prof. dr hab. n. med.                                              Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia

Witold RUŻYŁŁO                                                        Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

                                                                                        Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                        Członek Rady Programu

 

dr                                                                                    Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Jan SARNA                                                                  im. prof. Zbigniewa Religi

                                                                                        Członek Rady Programu                   

 

prof. dr hab. n. med.                                              Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Aleksander SIEROŃ                                                 Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. n. med.                                              Klinika Kardiochirurgii

Janusz SKALSKI                                                          Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                        Członek Zespołu ds. oceny ofert MZ

                                                                                        Recenzent Programu (P03)

 

 

prof. dr hab. n. med.                                              Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP

Walerian STASZKIEWICZ                                        w Warszawie

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

dr inż.                                                                            Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

Jerzy SZYNKA                                                            

 

prof. dr hab. inż.                                                       Instytut Biocybernetyki i  Inżynierii Biomedycznej

Władysław TORBICZ                                                im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                        Członek Rady Programu

 

prof. dr hab. inż.                                                       Instytut Biocybernetyki i  Inżynierii Biomedycznej

Andrzej WERYŃSKI                                                  im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

                                                                                        Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego MNiSW

prof. dr hab. inż.                                                       Wydział Inżynierii Materiałowej

Tadeusz WIERZCHOŃ                                             Politechniki Warszawskiej

                                                                                        Członek Zespołu ds. oceny ofert MZ

 

prof. dr hab. n. med.                                              Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu

Michał WOJTALIK                                                     Medycznego w Warszawie

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

                                                                                        Członek Zespołu ds. oceny ofert MZ

 

prof. dr hab.                                                               Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

Stanisław WOŚ                                                          Członek Rady Programu

 

mgr inż.                                                                        Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Elżbieta WOŹNIEWSKA                                          im. prof. Zbigniewa Religi

                                                                                        Członek Rady Programu

 

dr hab. inż.                                                                  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jerzy WTOREK                                                           Politechniki Gdańskiej

Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. inż.                                                       Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Jan Maria WÓJCICKI                                                im. Macieja Nałęcza PAN

                                                                                        Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. inż.                                                       Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Mieczysław WYSIECKI                                            Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

                                                                                         Członek Zespołu Specjalistycznego MNiSW

 

prof. dr hab. n. med.                                              Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Marian Zembala                                                        Krajowy Konsyltant w dziedzinie kardiochirurgii

                                                                                        Członek Rady Programu