STRUKTURA PROGRAMU

Program zbudowano w oparciu o strukturę hierarchiczną przedsięwzięć i zadań. Wyodrębniono pięć przedsięwzięć, w ramach których realizowano 29 zadań. Przedsięwzięcia P01 - P03 obejmowały 17 zadań badawczych, natomiast przedsięwzięcia P04 - P05 obejmowały 12 zadań wdrożeniowych.

Przedsięwzięcia badawcze

P01Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca
P02Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca
P03Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca


Przedsięwzięcia wdrożeniowe

P04Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem polskich protez serca
P05Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo - technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych
i rozwojowych w zakresie protez serca