EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU - KARTY REZULTATÓW


ZGŁOSZENIA PATENTOWE


Rezultaty relizacji części badawczej i wdrożeniowej programu - artykuły archiwalne:

Rezultaty części badawczej - 2008r

Rezultaty części wdrożeniowej - r2008

Rezultaty części badawczej - połowa 2009r

Rezultaty części wdrożeniowej - połowa 2009r

Rezultaty części badawczej - 2009r

Rezultaty części wdrożeniowej - 2009r

Rezultaty części badawczej - 2010r

Rezultaty części wdrożeniowej - 2010r

Rezultaty części badawczej - 2011r

Rezultaty części wdrożeniowej - 2011r

Sterownik pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-402

Przenośny sterownik pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-501

Pneumatyczna, pozaustrojowa komora wspomagania serca POLVAD-EXT

Aparatura zakupiona w ramach realizacji Programu - część I

Aparatura zakupiona w ramach realizacji Programu - część II

Aparatura zakupiona w ramach realizacji Programu - część III