Polskie Sztuczne Serce na konferencji BioMedTech Silesia 2012

30 marca 2012 roku na dziewiątej już Międzynarodowej Konferencji BioMedTech Silesia, organizowanej co roku przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, odbyła się sesja naukowa pt.: "Sztuczne Serce", na której zaprezentowano najnowsze rezultaty rządowego programu "Polskie Sztuczne Serce".

Naukowcy z Pracowni Sztucznego Serca Fundacji przedstawili aktualny stan prac nad pulsacyjnymi pompami wspomagania serca - pozaustrojową dla dorosłych Religa Heart EXT i wszczepialną Religa Heart IMPL, wirową wszczepialną pompą odśrodkową Religa Heart ROT oraz całkowicie wszczepialną Religa Heart TOTAL. Dr Leszek Wilczyński z Gdańskiego Centrum Techniki Okrętowej, współpracującego od lat z Fundacją, zaprezentował aktualny stan prac nad wszczepialną osiową pompą wspomagania serca z lewitującym wirnikiem. Rezultaty kliniczne mechanicznego wspomagania serca w Polsce w roku 2011 przedstawił dr Grzegorz Religa z Instytut Kardiologii w Warszawie - jednego z głównych ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce wyspecjalizowanych w tej metodzie leczenia skrajnej niewydolności serca. Koordynator ds. naukowych programu "Polskie Sztuczne Serce", kierownik Pracowni Sztucznego Serca Fundacji - Roman Kustosz, przedstawił aktualne ograniczenia i perspektywy rozwoju protez serca w Polsce i na świecie. Przedstawiono także stan ochrony prawnej własności konstrukcji i technologii elementów oraz urządzeń systemów mechanicznego wspomagania serca powstających w zadaniach badawczych i wdrożeniowych programu. Ochrona patentowa nowych urządzeń wspomagania serca jest współfinansowana w ramach realizowanego przez Fundację projektu "Ochrona praw własności konstrukcji i technologii elementów oraz urządzeń systemów mechanicznego wspomagania serca". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Priorytet 1."Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.3."Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2."Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R".
(C)FRK 2009