HeartWare po raz pierwszy w Polsce.

W ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, w zadaniu wdrożeniowym 4.6 pn. "Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca", dokonano po raz pierwszy w Polsce wszczepienia implantowalnej, długoterminowej pompy wspomagania serca - HeartWare. W projekcie kierowanym przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszkolono zespoły i wykonano dwa zabiegi wszczepienia pompy wirowej rozpoczynające długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Pierwszą implantację wykonano 18 grudnia 2009r. w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a drugą w dniu 21 grudnia 2009r. w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

HeartWare jest jedyną na świecie miniaturową pompą odśrodkową III generacji, wszczepianą do klatki piersiowej bezpośrednio w sąsiedztwo serca. Pompa waży 140 gram a napędzana jest z noszonego pod odzieżą pacjenta kontrolera, który razem z bateriami waży 1,3 kg. Proteza ta może wspomagać lewą komorę serca chorego przez okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat i pozwala na leczenie chorego w domu. Elementem wymuszającym przepływ krwi w pompie jest najnowocześniejszej konstrukcji wirnik, wykonany z tytanu a pokryty azotkiem tytanu. Wirnik ten zawieszony jest w polu magnetycznym, bez udziału łożysk mechanicznych. Dzięki temu do minimum ograniczono ryzyko wykrzepiania krwi w pompie oraz wyeliminowano mechaniczne zużycie wszczepianych do ciała pacjenta elementów pompy.

Pompy HeartWare wykorzystywane są do wspomagania serca, zarówno jako pomost do transplantacji, jak i do regeneracji, a także jako ostateczna forma leczenia u osób z niewydolnością serca, zdyskwalifikowanych z transplantacji serca. Do chwili obecnej wszczepiono na całym świecie ponad 200 takich pomp, a najdłużej prowadzone wspomaganie trwa niecałe 4 lata. Polska dołączyła do czołowych krajów, które stosują najnowocześniejsze technologie wspomagań serca na świecie. Doświadczenia zdobyte w klinikach kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie i w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostaną wykorzystane w pracach naukowo-badawczych związanych z konstrukcją prototypów polskich pomp wirowych prowadzonych w Pracowni Sztucznego Serca Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
(C)FRK 2009