Medycyna i Sztuka 2013 - "Technika dla życia"

18 maja 2013r w Centrum Handlowym "Platan" w Zabrzu, odbyła się wystawa Medycyna i Sztuka 2013 pod hasłem "Technika dla życia". W ramach wystawy, w formie prezentacji, warsztatów lub stanowisk edukacyjnych przedstawiano zagadnienia związane z nauką, medycyną i techniką. Prezentacjom towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa lekarzy, pracowników medycznych i pracowników instytucji naukowych biorących udział w imprezie. Wśród nich znaleźli się: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii reprezentowana była przez Pracownię Biocybernetyki, demonstrującą na stanowiskach edukacyjnych i trenażerach tematy związane z robotami medycznymi oraz Pracownię Sztucznego Serca, prezentującą najnowszego osiągnięcia konstrukcyjne i badawcze związane z systemami wspomagania serca. Przedstawiono nową pozaustrojową protezę wspomagania serca ReligaHeart EXT wyposażoną w nowe jednodyskowe zastawki typu MOLL, obecnie stosowaną pozaustrojową pulsacyjną pompę wspomagania serca POLVAD-MEV, pierwszy prototyp pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca ReligaHeart PED przeznaczonej do wspomagania serca dzieci w wieku 8-12 lat oraz prototyp wirowej pompy ReligaHeart ROT. Przedstawiono również jednostkę sterującą pracą protez pozaustrojowych POLPDU 501, która w czasie prezentacji napędzała pracę pompy ReligaHeart EXT, POLVAD MEV i ReligaHeart PED. Dodatkowo dla zwiedzających wystawę przygotowano interaktywne stanowisko symulujące pracę serca.
(C)FRK 2009