Szanowni Państwo,

Program „Polskie Sztuczne Serce” został przekazany do realizacji Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2008 roku.

W Centrum Program realizowany jest jako strategiczny projekt badawczy zgodny z programem wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku.

Po dwóch latach jego realizacji, z satysfakcją odnotowujemy fakt, iż integracja środowisk naukowych wokół budowy polskiego sztucznego serca przynosi wymierne osiągnięcia nie tylko w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, jako końcowych rezultatów projektu, ale również wtakich obszarach, jak metrologia czy technologie biomateriałów. Rezultaty badań w postaci oryginalnych polskich rozwiązań technologicznych: nowego biomateriału konstrukcyjnego dla protez serca, technologii wytwarzania atrombogennej warstwy związków tytanu na podłożu tytanowym, nieinwazyjnych metod pomiarów parametrów biologicznych stanowią istotny dorobek polskiej nauki w rozwoju zaawansowanych technologii. Bardzo cenne są również efekty międzynarodowej współpracy badawczej, owocujące unikatowymi technologiami elastycznych atrombogennych nanopow łok dla biomateriałów polimerowych. Powstają oryginalne zaawansowane konstrukcje rodziny polskich protez serca stopniowo wdrażanych do praktyki klinicznej.

Doceniając znaczenie wyników Programu, Centrum w ramach swoich kompetencji deklaruje wsparcie dla inicjatyw podnoszących efektywność wykorzystania krajowego potencjału intelektualnego umożliwiających osiągnięcie sukcesów komercyjnych.

Gratulując Realizatorom Programu uzyskiwanych wyników w tak ważnej dziedzinie, jaką jest kardiochirurgia, wyrażam przekonanie, iż wspólnym wysiłkiem osiągniemy satysfakcjonujący poziom zamierzonych efektów.

Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(C)FRK 2009