Warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce" za pierwsze półrocze 2010r

W dniach 19 - 20 sierpnia 2010r, w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, odbyła się czwarta edycja warsztatów sprawozdawczych programu, zorganizowanych przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. W trakcie warsztatów, wykonawcy poszczególnych zadań badawczych i wdrożeniowych, zaprezentowali rezultaty prac realizowanych przez ostatnie półrocze. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Wojciechowska, Ministerstwa Zdrowia - Anna Mieczkowska, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Dorota Kościelecka oraz Agnieszka Sosińska a także przedstawiciele Rady Programu - prof. Władysław Torbicz, prof. Jarosław Mizera oraz prof. Witold Rużyłło. Postęp sprawozdawanych prac oceniany był na podstawie przedłożonych przez wykonawców raportów, przedstawionych prezentacji oraz recenzji, dokonywanych przez niezależnych konsultantów. W tym okresie recenzentami prac byli: prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Romuald Będziński z Politechniki Wrocławskiej, prof. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie oraz dr Romuald Cichoń z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Przedstawiciele Rady Programu bardzo wysoko ocenili zakres zrealizowanych prac badawczych oraz osiągnięte rezultaty kliniczne, związane z rozwojem stosowania mechanicznego wspomagania serca z wykorzystaniem polskich protez, zwracając przy tym uwagę na konieczność zintensyfikowania działań w celu zaaplikowania szeregu nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu inżynierii materialowej i metrologii, w konkretnych, powstających protezach serca i ich sterownikach.

W trakcie warsztatów po raz pierwszy zorganizowano ekspozycję, na której zaprezentowano demonstracje pierwszych rezultatów realizacji programu: powłok związków tytanu na pierścieniach zastawek dyskowych, systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów i energii dla zasilania protezy wszczepialnej, nowy polimer do zastosowania jako materiał konstrukcyjny protez, model osiowej pompy krwi na stanowisku laboratoryjnym, model odśrodkowej pompy krwi, nieinwazyjny układ do pomiaru parametrów biologicznych krwi w protezie, układ zdalnego monitorowania pracy protezy, zmodernizowany sterownik pneumatycznych protez serca oraz prototyp nowej, pozaustrojowej komory wspomagania serca. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, stając się miejscem żywych dyskusji i polemik w przerwach między obradami.

Organizację warsztatów wsparli sponsorzy - partnerzy technologiczni Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, współpracujący w projektach badawczych nad rozwojem mechanicznego wspomagania serca w Polsce: firma PERFEKT-Sobierajski, wykonawca obudów dla sterowników protez serca i organizator programu "Ergonomia dla medycyny", Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED z Rawy Mazowieckiej, wykonujący elementy protez serca techniką wtrysku wysokociśnieniowego oraz firma MTS Systems Corp. z przedstawicielstwem w Warszawie, specjalizująca się w urządzeniach do badań materiałowych tkanek i biomateriałów.

(C)FRK 2009