Warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce" za drugie półrocze 2010r

W dniach 1-3 marca 2011r, w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, odbyła się piąta edycja warsztatów sprawozdawczych programu, zorganizowanych przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Szczególnego wymiaru tej edycji warsztatów nadał fakt zakończenia z końcem roku 2010 realizacji wielu zadań badawczych i wdrożeniowych. 21 wykonawców i współwykonawców zadań programu zaprezentowało podsumowanie zrealizowanych prac i osiągnięte rezultaty, 5 kolejnych przedstawiło bieżący stan zaawansowania prac badawczych. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Podsekretarz Stanu prof. Maciej Banach, Ministerstwa Zdrowia - Anna Mieczkowska, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Agnieszka Sosińska a także przedstawiciele Rady Programu - prof. Władysław Torbicz, prof. Jarosław Mizera, prof. Bogdan Maruszewski oraz prof. Witold Rużyłło. Postęp sprawozdawanych prac oceniany był na podstawie przedłożonych przez wykonawców raportów, przedstawionych prezentacji oraz recenzji, dokonywanych przez niezależnych konsultantów. W tym okresie recenzentami prac byli: prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Romuald Będziński z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie.


Równolegle do warsztatów, po raz drugi zorganizowana została wystawa rezultatów realizacji zadań badawczych programu, na której 14 wykonawców zaprezentowało 20 technologii z zakresu inżynierii materiałowej, bioinżynierii, techniki pomiarowej, automatyki i telemetrii. Wystawa była ponadto okazją do oglądania prototypów pozaustrojowego i częściowo wszczepialnego systemu wspomagania serca oraz modeli prototypów dwóch protez wirowych: osiowej i odśrodkowej, z wirnikami lewitującymi w polu magnetycznym.

W trzecim dniu warsztatów zoranizowana została otwarta konferencja prasowa, w trakcie której przedstawiciele Koordynatora, Rady Programu oraz wykonawców zadań wdrożeniowych, odpowiadali na pytania mediów. Odbyła się również dyskusja okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli ministerstw i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w trakcie której omawiano kwestie dotyczące dalszych kierunków rozwoju technologii mechanicznego wspomagania serca w Polsce oraz możliwości komercjalizacji rezultatów prac badawczych programu "Polskie Sztuczne Serce".
(C)FRK 2009