Warsztaty technologiczne programu "Polskie Sztuczne Serce"

Franciszka Kornecka zapoznaje się z budową komory wspomagania serca POLVAD.

Roman Kustosz (kierownik Pracowni Sztucznego Serca) przedstawia potrzeby w zakresie ergonomii w polskich sterownikach protez serca.

Dyskusja potrzeb ergonomicznych systemów wspomagania serca POLCAS z pracownikami Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

12 marca 2010 roku odbyły się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii warsztaty technologiczne pt.: "Nowoczesne technologie wytwarzania i ergonomia w konstrukcji sterowników protez serca". W warsztatach wzięli udział konstruktorzy systemów wspomagania serca z Pracowni Sztucznego Serca, profesor Czesława Frejlich wraz z absolwentami Katedry Ergonomii Wydziału Projektowania Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, oraz przedstawiciele firm technologicznych: pan Zdzisław Sobierajski - przedstawiciel firmy PERFEKT Sobierajski i doktor Andrzej Śmiałek - przedstawiciel firmy ergo:DESIGN.

Celem warsztatów było omówienie współpracy w zakresie projektowania i wytwarzania, z wykorzystaniem nowych możliwości technologii, ergonomicznych obudów urządzeń medycznych powstających w części badawczej programu "Polskie Sztuczne Serce". Absolwenci ASP biorący udział w warsztatach we współpracy z firmami technologicznymi mają na swoim koncie wprowadzenie do produkcji nowoczesnych i ergonomicznych urządzeń medycznych, takich jak przenośne urządzenie elektrochirurgiczne przeznaczone na potrzeby weterynarii lub diatermia - aparat do elektrochirurgii.

Na warsztatach omówiono systemy mechanicznego wspomagania serca na świecie w ujęciu ergonomii, przedstawiono aktualny stan prac nad polskim systemem wspomagania serca oraz dyskutowano nad potrzebami w zakresie ergonomii w sterownikach polskich protez serca. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć pracujący system wspomagania serca POLCAS w warunkach klinicznych dzięki uprzejmości Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Rezultatem spotkania jest omówienie planu działania w wspólnym przedsięwzięciu poprawy ergonomii polskich sterowników protez serca: POLPDU - 402 oraz POLPDU - 501, a także przyszłych potrzeb ergonomicznych w przypadku oprzyrządowania wirowych pomp wspomagania serca.

W trakcie rozmowy z Wojciechem Banachem - pacjentem wspomaganym systemem POLCAS w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


(C)FRK 2009