Warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce" - podsumowanie końcowe

W dniu 5 kwietnia 2013 roku w siedzibie Fundacji w Zabrzu odbyły się ostatnie warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce". W spotkaniu warsztatowym kontynuowano formułę sprawozdań i odbioru prac, która spotkała się z uznaniem zarówno Wykonawców, Recenzentów jak i Rady Programu w przebiegu całego programu. Warsztaty, których jak zawsze głównym celem była ocena stopnia realizacji zadań, zadedykowano prezentacji konstrukcji protez serca opracowanych w programie oraz rezultatów ich badań w zadaniach wdrożeniowych. Wsród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rady Programu: prof. Marian Zembala, prof. Witold Rużyłło, prof. Jarosław Mizera, prof. Władysław Torbicz i prof. Jolanta Dobosz, Ministerstwa Zdrowia: Agata Kowalska oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Agnieszka Chmielewska i Marcin Chmielewski. Prezentowane raporty z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych oceniało grono recenzentów w składzie: dr hab. Romuald Cichoń, prof. Janusz Skalski, prof. Romuald Będziński oraz prof. Jan Marciniak.

Pierwszą część warsztatów poświęcono pulsacyjnym systemom wspomagania serca. Zaprezentowano rezultaty prac w zakresie opracowania konstrukcji pozaustrojowej, pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT (inż. Artur Kapis, FRK), polskiej, mechanicznej zastawki dyskowej typu Moll (mgr inż. Agnieszka Szuber, FRK) oraz hybrydowego sterownika pulsacyjnych pomp wspomagania serca Religa Heart DUO (dr Maciej Gawlikowski, FRK). Dr Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawił rezultaty badań przedklinicznych pompy Religa Heart EXT.

Druga część spotkania dotyczyła wirowych systemów wspomagania serca. Przedstawiono rezultaty badań nad opracowaniem konstrukcji wszczepialnej, odśrodkowej pompy wspomagania serca (mgr inż. Maciej Darłak, FRK), wszczepialnej, osiowej pompy wspomagania serca (dr Leszek Wilczyński, CTO S.A) oraz całkowicie wszczepialnej pompy wspomagania serca (mgr inż. Roman Kustosz, FRK). Rezultaty badań przedklinicznych pompy wirowej, realizowanych w ramach zadań wdrożeniowych programu, omówił dr hab. Jerzy Pacholewicz ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W trzeciej, podsumowującej realizację programu sesji warsztatów, przedstawiono raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia P05 programu, poświęconego utworzeniu wysoko specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca (dr Małgorzata Gonsior, FRK). Zaprezentowano również sprawozdanie finansowe realizacji programu (mgr Katarzyna Szymańska, FRK) oraz sprawozdanie z zarządzania programem w latach 2007-2012 (mgr. Elżbieta Woźniewska, FRK).

W ostatniej części spotkania, przedstawiono najnowsze projekty badawcze Wykonawców programu, stanowiące już uruchomioną realizację badań kontynuujących osiągnięcia programu, w tym:

  • projekt ElastoKard - "Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca" - prof. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • projekt RotaSurf - "Technologia obrobek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych elementów wirowych protez serca - dr Małgorzata Gonsior, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
  • projekt clotALERT - "System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca Religa Heart EXT" - dr Maciej Gawlikowski, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
  • projekt Religa PED - Pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca dla dzieci Religa Heart PED" - mgr inż. Roman Kustosz, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
  • projekt inwestycyjny "Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu - mgr inż. Roman Kustosz, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
  • projekt Strategmed - "Rozwój strategii wdrożenia i upowszechniania nowoczesnego, skutecznego programu ratowania chorych z ciężką niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym z zastosowaniem pomp mechanicznego wspomagania (MCS) równieżrodzimej produkcji - prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W trakcie warsztatów uczestnicy zwiedzali uruchomione w ramach projektu inwestycyjnego Laboratorium Technologiczne, dedykowane produkcji pozaustrojowego systemu wspomagania serca Religa HEart EXT oraz ekspozycję, prezentującą rezultaty realizacji części badawczej programu: prototypy pozaustrojowego i częściowo wszczepialnego systemu wspomagania serca, prototyp odśrodkowej pompy wspomagania serca z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym, prototyp hybrydowego sterownika protez serca Religa Heart DUO, model całkowicie wszczepialnej pompy wspomagania serca Religa Heart TOTAL oraz prototyp detektora sygnału QRS dla pulsacyjnej protezy serca.

Zarówno przebieg jak i zawartośc merytoryczna warsztatów spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Programu oraz recenzentów poszczególnych zadań.
(C)FRK 2009