Krajowe i zagraniczne zgłoszenia patentowe w ramach ProgramuL.P.

NUMER ZGŁOSZENIA

TYTUŁ WYNALAZKU

1

P 390781

Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa

2

P 390866

Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych

3

P 391408

Kopolimerowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopolimerowych elastomerów termoplastycznych zawierających nanoskładnik

4

P 392622

Bezopóźnieniowy sposób detekcji zespołów QRS i miniaturowy detektor zespolów QRS, głównie do synchronizacji pracy urządzeń wspomagających prace serca.

5

P 392325

Uszczelnienie protezy naczyń krwionośnych oraz sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych.

6

P 392324

Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych warstwą innego polimeru

7

P 393047

Implant medyczny i sposób wytwarzania wielofazowych warstw powierzchniowych na wyrobach z tytanu i/lub stopów tytanu

8

P 394074

Akustyczne urządzenie do pomiaru chwilowej objętości krwi oraz sposób pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca

9

P 394054

Implant medyczny oraz sposób wytwarzania warstw powierzchniowych na implantach medycznych

10

P 394056

Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca

11

P 394058

Pompa krwi, zwłaszcza implantowalna pneumatyczna komora wspomagania serca

12

PCT/IB2011/051169

Single-entry radial pump

13

EP 12186631

Method of controlling a heart assist pump

14

EP 2564883

Electropneumatic pulsator

15

EP 2491966

Blood pump in particular pneumatic chamber of heart assist device

16

EP 2517739

Blood pump in particular implantable pneumatic heart assist device

17

EP 12186093

A pediatric heart assist pump

18

EP 2609894

Heart valve

19

EP 2526976

A medical impland and a method of formation of multi-phase surface layers on medical impland made from titanium and/or titanium alloys

20

EP 2526977

A peek medical implant and a method of formation of surface layers on medical implants