Rezultaty części wdrożeniowej Programu w roku 2008Przedsięwzięcie P04

W roku 2008 realizowano zadanie wdrożeniowe 4.1 - Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca.

Zadanie to było realizowane przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca oraz Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii.

Rezultaty zadania 4.1.:

  • Uzupełniające badania zmodernizowanych komór wspomagania serca POLVAD - badania hydrodynamiczne, wizualizacji przepływu oraz ostrej trombogenności
  • Badania modeli sterownika POLPDU-402 (badania eksploatacyjne, badania przetwornika elektro - pneumatycznego, badania stabilności układu zasilania pneumatycznego, funkcjonalności pracy sterownika, bezpieczeństwa elektrycznego oraz kompatybilności elektro - magnetycznej)
  • 9 aplikacji mechanicznego wspomagania serca, w tym 7 aplikacji klasycznymi komorami POLVAD-MEV oraz 2 aplikacje komorami zmodernizowanymi
  • Badania klasycznych i zmodernizowanych komór wspomagania serca POLVAD - badania oceny makroskopowej, skaningu mikroskopii elektronowej wybranych obszarów, mikroskopii akustycznej oraz mikroskopii fluorescencyjnej.
  • Procedury leczenia przewlekłej niewydolności serca z zastosowaniem zmodernizowanego systemu POLCAS (procedura kwalifikacji pacjenta, wszczepiania protezy, leczenia przeciwkrzepliwego, monitorowania układu krzepnięcia, monitorowania stanu protezy oraz procedura oceny regeneracji serca).

Wyniki zadania 4.1.:

  • Potwierdzenie poprawności konstrukcji zmodernizowanej komory POLVAD oraz zmodernizowanego sterownika POLPDU i bezpieczeństwa wprowadzenia ich do badań klinicznych.
  • Wzrost skuteczności wspomagania do ponad 80% oraz wydłużenie czasu wspomagania do 6 miesięcy.