Relacja z warsztatów sprawozdawczych programu Polskie Sztuczne Serce za drugie półrocze 2011r

W dniu 14 marca 2012r. w restauracji "Zielony Ogród" w Zabrzu odbyły się siódme warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce", organizowane przez Koordynatora Programu w celu oceny prac zrealizowanych w ramach zadań badawczych i wdrożeniowych programu w drugim półroczu 2011r. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wykonawców zadań programu: Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (AGH), Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej (IAiRPW), Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku (CTO), Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej (IMPPŁ), Instytutu Kardiologii w Warszawie (IK), Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu (ITAM) oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu (FRK). Radę Programu reprezentowali: prof. dr hab. Stanisław Woś, prof. dr hab. Bohdan Maruszewski, prof. dr hab. Władysław Torbicz, prof. dr hab. n. med. Jolanta Dobosz oraz Anna Mieczkowska z Ministerstwa Zdrowia. Przedstawiane rezultaty realizacji programu, recenzowane były przez prof. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego, prof. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego, prof. dr hab. inż. Jana Marciniaka oraz dr hab. n. med. Romualda Cichonia. Warsztaty prowadził zastępca koordynatora programu ds. naukowych - mgr inż. Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK. Łącznie w warsztatach wzięło udział 56 osób.

W pierwszej części warsztatów, przedstawiono raporty z realizacji zadań przedsięwzięcia P02 programu. Dr Magdalena Kopernik (AGH) zaprezentowała opracowane w ramach zadania autorskie oprogramowanie, służące do wieloskalowego modelowania numerycznego konstrukcji protez serca. Prof. Krzysztof Janiszowski (IAiRPW) przedstawił rezultaty prac konstrukcyjnych w zakresie opracowania systemu automatyzacji sterowania i nadzoru pracy pozaustrojowej protezy serca.
Druga część spotkania poświęcona była przedsięwzięciu P03 i pracom badawczym w zakresie opracowania konstrukcji protez serca. Zaprezentowano rezultaty badań przedklinicznych prototypu pozaustrojowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT i wynikające z nich modyfikacje konstrukcji pompy (inż. Artur Kapis, FRK), wyniki symulacji numerycznych przepływu przez pompę Religa Heart EXT (dr Damian Obidowski, IMPPŁ) oraz konstrukcję prototypu wszczepialnej, pneumatycznej pompy wspomagania serca Religa Heart IMPL wraz z wynikami badań przedklinicznych (mgr inż. Wojciech Bujok, FRK). W dziedzinie systemów wspomagania serca opartych o wirowe pompy krwi, przedstawiono konstrukcje prototypów odśrodkowej pompy wspomagania serca (mgr inż. Maciej Darłak, FRK) i osiowej pompy wspomagania serca (dr Leszek Wilczyński, CTO) oraz postęp prac nad skonstruowaniem całkowicie wszczepialnej protezy serca, w oparciu o konstrukcję wirowej pompy krwi (mgr inż. Mirosław Czak, FRK).

W trzeciej części warsztatów, dotyczącej wprowadzenia do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem protez serca (przedsięwzięcie P04), dr Grzegorz Religa (IK) przedstawił raport z prac wykonanych w ramach przygotowania wprowadzenia do stosowania klinicznego pneumatycznych pomp wspomagania serca systemu Religa Heart . Relację z przygotowań do stosowania klinicznego wszczepialnej i całkowicie wszczepialnej pompy wirowej przedstawił dr Jerzy Pacholewicz (SCCS). Mgr inż. Roman Kustosz dokonał podsumowania stanu zaawansowania konstrukcji protez serca opracowywanych w programie i zaprezentował plany realizacji zadań programu do końca 2012r. w odniesieniu do wytyczonych, finalnych celów realizacji programu.

W ramach warsztatów zorganizowano także wystawę efektów programu, na której pokazano: prototyp pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca dla dorosłych Religa Heart® EXT wyposażony w zastawki jednodyskowe Medtronic Hall, prototyp pompy Religa Heart® EXT wyposażony w zastawki jednodyskowe typu Moll oraz prototyp pompy Religa Heart® EXT wyposażony w zastawki jednodyskowe TTK Chitra, a także prototyp odśrodkowej pompy wspomagania serca Religa Heart® ROT, model wszczepialnej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart® IMPL wyposażonej w zastawki jednodyskowe typu Moll, model osiowej pompy wspomagania serca Religa Heart® AXIAL i układ telemetrii dla rodziny polskich protez wspomagania serca Religa Heart®.
(C)FRK 2009