Relacja z warsztatów sprawozdawczych programu Polskie Sztuczne Serce za pierwsze półrocze 2011r

W dniu 31 sierpnia 2011 roku odbyły się szóste warsztaty sprawozdawcze z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych programu Polskie Sztuczne Serce, organizowane przez Koordynatora Programu - Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Liczba uczestników warsztatów to 62 osoby, w tym wykonawcy zadań badawczych i wdrożeniowych, przedstawiciele Rady Programu (prof. Jarosław Mizera, prof. Władysław Torbicz, prof. Antoni Nowakowski), Ministerstwa Zdrowia, recenzenci powołani przez koordynatora programu (prof. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej, prof. Romuald Będziński z Politechniki Warszawskiej, prof. Janusz Skalski z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie).

Na warsztatach przedstawiono raporty z realizacji zadań z zakresu przedsięwzięcia P01 programu pt.: "Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca" oraz przedsięwzięcia P02 pt.: "Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca". Prof. Bogdan Walkowiak z Politechniki Łódzkiej zaprezentował sprawozdanie z zakończenia realizacji zadania biologicznej oceny nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji protez serca. Prof. Maciej Pietrzyk z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował zakończenie realizacji zadania opracowania modelu numerycznego całkowicie wszczepialnej protezy serca. Prof. Krzysztof Janiszowski z Instytutu Automatyki Politechniki Warszawskiej przedstawił aktualne rezultaty prac nad opracowaniem systemu automatycznego sterowania i nadzoru pracy częściowo wszczepialnej protezy serca.
W drugiej części warsztatów zaprezentowano wyniki realizacji zadań przedsięwzięcia P03 - stan aktualny opracowywanych konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca. Dr Damian Obidowski z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej zaprezentował wyniki opracowania mechanicznych zastawek serca oraz układu zasilania dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przedstawiła wyniki prac zespołu Pracowni Sztucznego Serca nad pulsacyjnymi systemami wspomagania serca oraz odśrodkową pompą wirową. Przedstawiciele Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku zaprezentowali wyniki prac nad opracowaniem osiowej pompy wirowej.

Zastępca koordynatora programu ds. naukowych - Roman Kustosz - przedstawił raport technologiczny, prezentujący podsumowanie wszystkich technologii materiałowych, metrologicznych, informatycznych oraz metod badawczych opracowanych w zadaniach badawczych przedsięwzięć P01 i P02 programu w latach 2008 - 2010. Omówione zostały także z wykonawcami programu propozycje nowych działań i projektów.

Na zakończenie warsztatów Dr Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zaprezentował rezultaty kliniczne stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca oraz wirowej protezy wspomagania serca. Dr Piotr Siondalski z Kliniki Kardiochirurgii z Gdańska przedstawił rezultaty i osiągnięcia ośrodka gdańskiego w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.

W ramach warsztatów zorganizowano wystawę multimedialną efektów programu, na której zaprezentowano aktualne rezultaty zadań badawczych i wdrożeniowych.
(C)FRK 2009